Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: Klantenbinding - Klantbehoud - Klantsegmentatie

Klantenbinding - Klantbehoud - Klantsegmentatie

Op deze pagina vindt u een aantal visies, checklisten en stappenplannen op het gebied van klantenbinding, klantbehoud en klantsegmentatie.

Verlies van klanten en omzet is vaak een reactie tengevolge van ontevreden klanten. Hierop volgend wordt door marketing & verkoop vaak een benchmark klanttevredenheid onderzoek ingesteld om te achterhalen op welke wijze klantenbinding en klantbehoud is te verbeteren en wat de factoren zijn die klant loyaliteit bepalen.

De artikelen beschrijven een alternatieve oplossing, die direct de klanttevredenheid verbetert. Met het transparant maken van uw interne verkoopproces kunt u tegen lage kosten de klantenbinding en klantloyaliteit verbeteren. Nemen van klant verantwoordelijkheid, het opschonen en segmenteren van de klanten/marketing informatie, klantgericht handelen en communiceren en het afstoten van negatieve marge klanten vormen de uitgangspunten.

Advies artikelen over klanttevredenheid, klantenbinding, klantbehoud en klantsegmentatie:

  • Klantenbinding betekent klant ondersteuning mét klantloyaliteit
  • Klantenbinding: Tegen lage kosten en klantgericht een win win situatie creëren
  • Klantsegmentatie: weet u wat uw klanten kosten en opbrengen?

Klantenbinding betekent klant ondersteuning mét klantloyaliteit

Ondernemingen kunnen door tijdig in te spelen op de wensen en behoeften van klanten de klanttevredenheid vergroten. Tevreden klanten blijven de onderneming langer trouw (klantbehoud), nemen vaker producten en diensten af (retentie) en worden uiteindelijk ambassadeur van de onderneming (verhogen klantloyaliteit) door investeren van bedrijf in duurzame klant ondersteuning. Voorbeelden hoe u er in kunt slagen om met klant loyaliteit 5 procent meer klanten te behouden en de winstgevendheid, afhankelijk van uw branche, met 25 tot 95 procent te verhogen!


Klantenbinding: Tegen lage kosten en klantgericht een win win situatie creëren

U verliest klanten, omzet of marge? Maar waar ligt de oorzaak van het klant verlies en het ontbreken van klant loyaliteit? Door de bottlenecks binnen uw proces te analyseren en het eindproduct of dienst te visualiseren, kunt u tegen lage kosten het klantgericht handelen van uw personeel verbeteren en is klantbehoud, klantenbinding en klanttevredenheid geen probleem meer.


Klantsegmentatie: weet u wat uw klanten kosten en opbrengen?

Bent u in staat om het rendement per klant, klein of groot, te berekenen en hier actief op te sturen? Klantsegmentatie is in de praktijk een zeer complex proces, waarbij u uw interne verkooporganisatie op de juiste wijze moet organiseren. Hierbij zullen tal van bottlenecks uw pad doorkruisen. Het kost u slechts (creativi)tijd, maar dan is klantgericht handelen door klant contact optimaliseren en opschonen met 80 20 regel en de klantenpiramide, geïntegreerd in uw verkoop.


Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina