Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home :: Facilitair

Facilitair Productie Inkoop Advies

Op deze hoofdpagina vindt u de facilitair, productie en inkoop advies rubrieken met de onderwerpen: ISO, ISO 9001, kwaliteitsmanagement, bedrijfsbeveiliging en BHV uitbesteden, kosten besparen, investering en innovatie, reorganiseren, bedrijfsoptimalisatie, ketenintegratie en uitbesteden productiewerk industrie.


Centraal binnen alle artikelen staat het organiseren en veranderen van facilitaire, productie en inkoop bedrijfsprocessen. Door de kwaliteit van uw processen te verbeteren m.b.v. ISO, ISO 9000, ISO 9001, INK, HKZ, SIX SIGMA en KAIZEN kunt u kosten besparen en de efficiency verbeteren.

De kosten besparen artikelen gaan in op het verandermanagement om het kostenbewustzijn en innovatie vermogen van uw personeel te stimuleren en kosten besparen te integreren in de dagelijkse werkwijze. Door productie in Oost Europa en het uitbesteden aan China wordt het meer en meer noodzakelijk om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Herstructurering en reorganiseren is mogelijk tegen lage kosten maar zal wel op een innoverende wijze plaats moeten vinden. Uitbesteding van productie is een optie om de kostprijs te reduceren, maar technische ondersteuning en kennis van lage loon landen is vereist. De ketenintegratie artikelen beschrijven hoe u een winstgevende samenwerking kunt opzetten. Een concurrentie analyse is nog steeds de basis voor supply chain management procesoptimalisatie.

De komende maanden worden er diverse nieuwe topics bijgevoegd, zoals inkoop & aanbestedingen advies, logistiek advies, outsourcing facility management en uitbesteding kantoor en secretariaatservice.

Onderstaande rubrieken facilitair, productie en inkoop advies verwijzen naar:

  • Iso 9000, iso 9001, ink, hkz, six sigma en kaizen
  • Bedrijfsbeveiliging en BHV uitbesteden
  • Investering innovatie, reorganiseren en uitbesteden productiewerk industrie
  • Ketenintegratie, kosten besparen en bedrijfsoptimalisatie

Samenvatting van de onderwerpen:

 

ISO - ISO 9000 - ISO 9001 - INK - HKZ - Six Sigma - Kaizen

Rubriek met kwaliteit en kwaliteitsmanagement artikelen over iso 9000, iso 9001, ink, hkz, six sigma en kaizen. De artikelen en stappenplannen laten zien hoe u kwaliteitsmanagement kunt integreren in uw processen, zodat klantgericht en efficient werken als iets vanzelfsprekend wordt gezien.

   Lees meer over dit onderwerp >

 

Beveiliging - BHV uitbesteden

Rubriek met bedrijfsbeveiliging advies artikelen, checklisten en stappenplannen op het gebied van uitbesteding bedrijfsbeveiliging, BHV (bedrijfshulpverlening), brandbeveiliging, inbraak, diefstal, fraude, parkmanagement en andere veiligheid en security oplossingen. Waarom organisatorische maatregelen bij beveiliging effectiever en goedkoper zijn dan investeringen in camera bewaking en andere vormen van electronische beveiliging wordt hier beschreven. Door het opstellen van een bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan en calamiteitenplan krijgt u kortingen op uw brand en schadeverzekering en kunt u besparen op de totale kosten van beveiliging bedrijf. Parkmanagement is een oplossing voor uitbesteding bedrijfsbeveiliging, maar hierbij dienen eveneens een security business plan en prestatie indicatoren aan ten grondslag te liggen om particuliere beveiligingsorganisaties op hun vaardigheden bij calamiteiten te toetsen.

   Lees meer over dit onderwerp >>

 

Kosten besparen - Investering - Innovatie

Rubriek met artikelen, stappenplannen en checklists op het gebied van kostenbeheersing, investeringen en innovatie. De focus van de artikelen ligt op de zogenaamde indirecte kosten, ofwel de overhead kosten en facilitaire kosten, zoals telefoonkosten, kantoorgebouw kosten, bankkosten, etc. Kostenbesparing tot 20% is haalbaar, mits u als management draagvlak creëert en tijdens het verandermanagement het kostenbewustzijn & innovatie vermogen van uw personeel stimuleert en kostenmanagement en kosten besparen integreert in de dagelijkse werkzaamheden. Uw investering in kostenmanagement zal zo niet mislukken.
 

   Lees meer over dit onderwerp >>


   

Reorganiseren optimalisatie - Uitbesteden industrie

Rubriek met productie advies artikelen en plannen van aanpak op het gebied van reorganiseren, procesoptimalisatie en het uitbesteden van productiewerk binnen een productie bedrijf of industrie. Kernvraag: is reorganiseren en herstructurering mogelijk door te innoveren tegen lage kosten? Verandermanagement en reorganiseren is noodzakelijk doordat de concurrentie productiewerk verplaatst naar Oost- Europa en uitbesteedt in China. Met het uitbesteden van een matrijs of outsourcing van metaal productie neemt de kostprijs van uw product af, maar zal de bezettingsgraad en de verhouding met uw toeleverancier verslechteren. Technische ondersteuning en kennis op het gebied van uitbesteden naar lage loon land is vereist om te beoordelen of uitbesteding productie interessant is voor uw bedrijf.

   Lees meer over dit onderwerp >>

 

Ketenintegratie samenwerking

Rubriek met ketenintegratie advies artikelen en stappenplannen over supply chain management & ketenintegratie vanuit een praktische insteek. U kunt de samenwerking met klanten en leveranciers optimaliseren door de wederzijdse voordelen in kaart te brengen. Maar weet u waar uw kansen liggen? Kunt u een visie vertalen naar een concreet project? Een concurrentie analyse is nog steeds de basis voor supply chain management procesoptimalisatie. Geen eindeloze discussies over logistiek management en de logistieke inrichting, maar het opstellen van praktische scenario’s om de keten stap voor stap te optimaliseren. Een klankbord advies en praktijkervaring van andere vormen van samenwerking binnen ketens levert snel resultaat.

   Lees meer over dit onderwerp >>


 


 


Wilt u andere management advies oplossingen lezen klik dan hier.

Krijgt u alle informatie en organisatie advies dan zomaar gratis?

Jazeker, maar ervaring heeft geleerd dat u vanuit oogpunt van kosten en efficiency het wiel niet opnieuw wilt uitvinden. De inzet en kennis van uw eigen mensen is cruciaal bij het wel of niet slagen van verandertrajecten en implementaties. Deskundige begeleiding en ondersteuning door een vakspecialist maakt de kans op succes groter. Dit kan in de vorm van een periodiek klankbord tot managed services zijn, waarbij in het laatste geval het gehele traject voor u wordt geregeld.

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina