Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: Beveiliging - BHV Uitbesteden

Beveiliging - BHV Uitbesteden

Op deze pagina vindt u een aantal visies, checklisten en stappenplannen op het gebied van uitbesteding bedrijfsbeveiliging, BHV (bedrijfshulpverlening), brandbeveiliging, inbraak, diefstal, fraude, parkmanagement en andere veiligheid en security oplossingen.

Uitgangspunt bij de artikelen is dat organisatorische maatregelen bij beveiliging effectiever en goedkoper zijn dan investeringen in camera beveiliging en andere vormen van electronische beveiliging. Door het opstellen van een bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan en calamiteitenplan krijgt u kortingen op uw brand en schadeverzekering en kunt u besparen op de totale kosten van beveiliging bedrijf. Mits de beveiliging maatregelen ook geregeld aan de hand van een security audit en security assessment getoetst worden. Parkmanagement is ook een oplossing om voor uitbesteding bedrijfsbeveiliging, maar hierbij dienen eveneens een security business plan en prestatie indicatoren aan ten grondslag te liggen om particuliere beveiligingsorganisaties op hun vaardigheden bij calamiteiten te toetsen.
 

Onderstaande advies artikelen van beveiligingsadviseur over beveiliging bedrijf beschrijven:

  • Hoe uitbesteding bedrijfsbeveiliging, bhv en brandbeveiliging organiseren?
  • Hoe inbraak, diefstal, brand en fraude voorkomen?
  • Parkmanagement en andere veiligheid en security oplossingen door kundig beveiligingsadvies
     

Beveiliging bedrijf: Hoezo schadeverzekering bij diefstal, brand, fraude, bedrijfsongeval en calamiteiten?

Het ontbreken van inzicht in de aanwezige beveiligingsrisico’s, zoals bedrijfsinterne en externe criminaliteit, kan gevoelige verliesposten opleveren en de verzekerbaarheid van de organisatie aantasten of in ieder geval tot hogere verzekeringspremies leiden. Maar hoe moet u uw bedrijfsbeveiliging dan inrichten? Wat zijn de factoren waar u uw leveranciers mee moet confronteren? Hoe creëert u een veilige en betrouwbare werkomgeving tegen de laagste kosten ook op lange termijn?


Bedrijfsnoodplan en bedrijfshulpverlening (BHV) zelf plannen

Een calamiteitenplan of ontruimingsplan toetst men vaak pas?na brand, diefstal of bedrijfsongeval. Door aansprakelijkheid en praktijkvoorbeelden worden steeds meer ondernemingen zich bewust van een goed bhv beleid. Door een business continuity plan wapenen zij zich tegen calamiteiten en aansprakelijkheid. Dit artikel beschrijft een stappenplan bhv organisatie, waarbij duidelijk wordt dat het niet altijd vanuit kosten en kennis gezichtspunt interessant kan zijn om bedrijfshulpverlening uit te besteden.


BHV scan: voldoet uw bedrijfshulpverlening opleiding en training?

Wettelijk bent u verplicht om uw bedrijfshulpverlening organisatie halfjaarlijks te toetsen. Massaal gaan medewerkers dan ook naar BHV cursussen, opleidingen en trainingen. Maar waarborgt de bhv opleiding, bhv cursus of bhv training uw bedrijfsveiligheid? en aansprakelijkheid? Indien u er niet geheel van overtuigd bent dat uw organisatie voldoende beveiligd is tegen brand, diefstal, bedrijfsongevallen aansprakelijkheid, dan kunt u de BHV scan invullen en krijgt u van een onafhankelijke BHV docent een BHV waarborging advies.


Veiligheid bedrijfsterreinen: bewaking, verzekering en beveiliging objectief begroten

Investeren in bedrijfsbeveiliging en de veiligheid van uw industrie en bedrijfsterrein, vormt een lastig onderwerp. De kosten van inbraak, brand en diefstal beveiliging zijn moeilijk in te schatten. Collectieve beveiliging en voorzieningen in de vorm van parkmanagement lijkt de oplossing, maar is vaak gebaseerd op tegengestelde belangen. In dit artikel wordt een integrale beveiliging methode beschreven compleet met beveiliging prestatie indicatoren, zodat u uw eigen bedrijfsbeveiliging of die van de bewakingsdienst objectief kunt beoordelen en begroten.


 

 

Interessante links

 

 

Op onderstaande sites kunt u meer lezen over bedrijfsbeveiliging, BHV, brandbeveiliging en andere vormen van risico preventie: