Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: Ketenintegratie Samenwerking

Ketenintegratie Samenwerking

Op deze pagina vindt u een aantal visies en stappenplannen op het gebied van ketenintegratie en de wijze waarop u de keten samenwerking met leveranciers en klanten kunt optimaliseren.

De ketenintegratie artikelen beschrijven hoe u een winstgevende samenwerking kunt opzetten. Een concurrentie analyse is nog steeds de basis voor supply chain management procesoptimalisatie. Geen eindeloze discussies over logistiek management en de logistieke inrichting, maar het opstellen van praktische scenario’s om de keten stap voor stap te optimaliseren. Een klankbord advies en praktijkervaring in andere ketens levert veel meer op dan een cursus logistiek management over keten optimalisatie.

Advies artikelen over ketenintegratie, supply chain management, concurrentie analyse, logistiek advies, keten optimalisatie en samenwerking.

Ketenintegratie: wat is de betekenis voor uw organisatie?

Ketenintegratie, Supply Chain Management (SCM) of Integraal Ketenmanagement is al lang geen modeverschijnsel meer. Samenwerking in de keten kan leiden tot een verbetering van de marge van alle partijen, maar toch zijn er tal van factoren die bewust of onbewust de integratie en samenwerking met klanten en leveranciers vertragen/uitstellen. In dit artikel worden de vier samenwerkings- of integratieniveau’s, ofwel de optimalisatie van de financiële en informatieve stroom, de goederenstroom, de gezamenlijke marktbewerking en de gezamenlijke marktontwikkelingen uitgebreid toegelicht, zodat partijen in de keten kunnen beoordelen wat ketenintegratie nu daadwerkelijk inhoudt.


Supply chain management strategie niet alleen richten op lage kosten

Investeringen worden uitgesteld of gespreid en ook branchevreemde partijen dringen uw bedrijfsketen binnen. De marge wordt kleiner en de partijen die in het midden of aan het begin van de keten zitten, staan het meest onder druk. Eindklanten krijgen meer macht krijgen en eisen een betere prijs/kwaliteit verhoudingen. Hoe krijgt u greep op de omgevingsfactoren en de snel veranderende markt? Hoe overtuigt u uw leveranciers en klanten om mee te doen? Wat zijn de factoren die leiden tot resultaat?


Hoe ketenintegratie gebruiken om marges te verbeteren en productiviteit te verhogen?

Ketenintegratie als oplossing, maar wanneer en hoe? De concurrentie wacht niet op u, waarom u wel op hen? Dit artikel beschrijft hoe ketenintegratie een oplossing kan zijn om uw marges te verbeteren en productiviteit te laten stijgen. Focus op realistische oplossingen, gefundeerd inschatten van de risico’s en direct de resultaten/verbeteringen terugkoppelen, zorgt ervoor dat ketenintegratie projecten niet verzanden in alledaagse drukte.


Plan van aanpak SCM: rendement en kostenbesparing in de keten realiseren

Dit plan van aanpak geeft op het gebied van inkoop, logistiek en verkoop aan waar u direct besparingen kunt realiseren en waarbij u tegelijkertijd een blauwdruk/projectplan krijgt om de lange termijn prioriteiten te realiseren. Hierbij is faseren, direct resultaat boeken en het slim inzetten van ICT/internet toepassingen de kapstok, maar het uiteindelijke doel is focussen op uw kernactiviteiten, het verbeteren van de relatie met uw klanten en leveranciers en het vergroten van uw marges.