Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: :: Kosten besparen - Investeren Innovatie

Kosten Besparen - Investering - Innovatie

Op deze pagina vindt u een aantal visies, checklisten en stappenplannen op het gebied van kostenbeheersing, investeringen en innovatie.

Kosten besparen en kostenmanagement kan op diverse deelgebieden, maar de focus van de artikelen ligt op de kostenreductie van facilitaire kosten en overhead kosten. Onder deze zogenaamde indirecte kosten vallen onder andere telefoonkosten, kantoorgebouw kosten, bankkosten, porto kosten, kosten werving & selectie, outplacement kosten, reclame & marketing kosten, it beheer kosten, auto kosten, leasekosten, energie kosten, etc. Om te achterhalen of een besparing op deze overheadkosten binnen uw bedrijf mogelijk is worden er een aantal kengetallen en signalen opgesomd. Succes is alleen mogelijk indien u tijdens het verandermanagement proces het kostenbewustzijn & innovatie vermogen van uw personeel stimuleert en kosten besparen integreert in de dagelijkse werkwijze. Uw investering in kostenmanagement zal anders slechts tijdelijk zijn.

Advies artikelen over kosten besparen door investering in verandermanagement en innovatie vermogen personeel.


Kostenbesparing bereiken door lage kosten overhead

Wat te doen als overheadkosten, facilitaire kosten en vermogenskosten de winst van kernactiviteiten ondermijnen? Dit artikel bespreekt een aanpak waarmee u deze indirecte ofwel 'kantoorkosten' permanent kunt reduceren door met name het kostenbewustzijn & innovatie vermogen uw medewerkers te stimuleren. Kostenbesparing tot 20% is haalbaar, mits u als management draagvlak creëert en de succesfactoren, het potentieel en de valkuilen van tevoren inzichtelijk maakt.


Innovatieve producten en diensten ontwikkelen: welke investering loont?

Bedrijven proberen in rap tempo met nieuwe innovatieve producten en diensten de concurrentie van zich af te schudden. Minder kosten, meer klanten en meer omzet is hier het credo. Maar de invoering van nieuwe innovaties mislukt nogal eens. Welke succesfactoren spelen een doorslaggevende rol? In dit artikel leest u meer over de Innovatie Scorecard als wegwijzer naar innovatiesucces.


Balans vinden tussen directe en indirecte kosten

Overhead betreft alle kosten buiten kernactiviteiten. Dit artikel geeft inzicht in het beoordelen of uw medewerkers earners of spenders zijn en op welke wijze u als management innovatief kosten kunt besparen. Bedrijfsprocessen optimaliseren en het managen van managementkosten als aanpak om continu overzicht te hebben op overheadkosten.


Programma voor besparen op overhead en facilitaire kosten

Wanneer overgaan tot kostenbeheersing of kostenbesparing? Dit artikel is een aanpak kostenbesparing waarmee u de importantie en de omvang van de indirecte kosten voor uw eigen situatie kunt beoordelen. U krijgt inzicht in waar de hefbomen zitten om het managen van het kostenreductie proces effectief aan te kunnen pakken.


 

 

Interessante links

 

 

Bekijk hier de aanbevolen bedrijven & opleidingen o.g.v. kosten besparen: