Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: :: Reorganiseren optimalisatie uitbesteden industrie

Reorganiseren Optimalisatie Uitbesteden Industrie

Op deze pagina vindt u een aantal visies, checklisten en stappenplannen op het gebied van reorganiseren, procesoptimalisatie en het uitbesteden van productiewerk binnen een productie bedrijf of industrie.

Verandermanagement is een zeer breed begrip en vandaar dat de artikelen focussen op hulp bij reorganiseren binnen de industrie. Door productie in Oost Europa en het uitbesteden aan China wordt het meer en meer noodzakelijk om uw bedrijfsproces te optimaliseren. Herstructurering en reorganiseren is mogelijk tegen lage kosten maar zal wel op een innoverende wijze plaats moeten vinden. Met het uitbesteden van een matrijs of outsourcing van metaal productie neemt de kostprijs van uw product af, maar zal de bezettingsgraad en de verhouding met uw toeleverancier verslechteren. Praktijkkennis en technische ondersteuning op het gebied van uitbesteden naar lage loon land is vereist.

Advies artikelen bij reorganiseren, procesoptimalisatie, herstructurering, verandermanagement en uitbesteden productiewerk voor productie & industrie bedrijven.

Optimalisatie en innovatie tegen lage kosten en betere concurrentie

Wat is de samenhang tussen concurrentie, klant, optimalisatie, innovatie en verandermanagement? Dit artikel geeft een aantal tips om optimalisatie in kosten en kwaliteit met weinig middelen te bewerkstelligen. Een aanzet om met visie te reorganiseren.


Uitbesteden en ontvlechten van productie processen levert meer op dan besparing kosten

Productie en industrie bedrijven hebben op dit moment te maken dalende omzetten onder druk van concurrentie uit lage loon landen, toenemende vraag naar marktgericht handelen, afbouwen van voorraden, verkorten van doorlooptijden en toenemende kostprijzen. Kortom, de integrale kostprijs moet omlaag en een logisch gevolg zou zijn dat behalve dat onderdelen en materialen worden ingekocht, ook het vervaardigen van bestaand productiewerk aan een goedkopere toeleverancier wordt uitbesteed. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt het gehele advies/traject om delen van een productie proces te verplaatsen objectief uiteengezet.


Beheersbaar verandermanagement voor productie en industrie bedrijven

Veranderen en beheersbaarheid van een proces, de praktijk leert dat voorbereidingen van deze verandertrajecten zich prima laten vertalen in analyses, breedvoerige rapporten e.d. De pijn zit echter niet in het gebruik van welke checklist of werkwijze ook, maar in het in beweging zetten van uw organisatie door het creëren van commitment. Dit artikel bespreektt een plan van aanpak dat beschrijft hoe u om moet gaan met weerstanden tijdens veranderprocessen en op welke wijze u mogelijke knelpunten kunt beheersen. Hierbij worden de werkwijze, voordelen en de te nemen maatregelen bij het verbeteren van productie en bedrijfsvoering uitgelegd. 

Interessante links

Meer weten over reorganiseren en reorganisatie advies als het gaat om financiële en juridische implicaties bij verandermanagement en recovery trajecten. Kijk dan op www.DGAenRendement.nl.