Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home :: Financieel

Financieel Advies

Hier vindt u financieel advies rubrieken met de zakelijke onderwerpen: bedrijfsverkoop, bedrijfsovername, bedrijfswaardering, risico inventarisatie, advies reorganiseren, hulp bij faillissement, IFRS, Basel 2, hypotheek advies, hypotheek vergelijking, online boekhouden, administratie inrichten, incasso diensten en selectie van no cure no pay incassobureau.

De bedrijfsoverdracht artikelen beschrijven hoe een DGA in het voortraject van een bedrijfsopvolging, bedrijfsverkoop of overname van zijn onderneming, de uiteindelijke verkoopwaarde, overnameprijs of bedrijfswaardering kan beïnvloeden door te klankborden met een overname adviseur. De risico inventarisatie, advies reorganiseren en hulp bij faillissement is een verzamelterm voor het sturen op rendement en liquiditeit. Op het moment dat uw financiële kengetallen negatief zijn is het van belang om snel en adequaat te reorganiseren om een surseance van betaling, dreigend faillissement of bedrijfsbeëindiging te voorkomen.

De IFRS en Basel 2 artikelen beschrijven hoe de directie van een MKB bedrijf haar risicoprofiel kan verlagen door met een IFRS audit, credit management analyse of IFRS project in te spelen op de risico inventarisatie evaluaties die banken met de invoering van Basel 2 zullen uitvoeren om uw zakelijk kredietpercentage te bepalen. De artikelen over hypotheekadvies en hypotheek vergelijken, zijn een handleiding als u op zoek bent naar een goedkope hypotheek of een hypotheekadvies. De tips en vragen zullen uw onderhandelingen met uw hypotheekadviseur vergemakkelijken. Tot slot gaan de artikelen over administratie, uw boekhouding en incasso dienst in op de wijze waarop u een online (internet) boekhouding kunt voeren en met behulp van een no cure no pay incassobureau ervoor kan zorgen dat uw debiteuren op tijd betalen en klant blijven.

De komende maanden worden er diverse nieuwe financiële topics bijgevoegd, zoals credit management, management buy-in en management buy-out.

Onderstaande rubrieken financieel advies verwijzen naar de onderwerpen:

 • Selectie van accountant, accountantskantoor of administratiekantoor
 • Bedrijfsoverdracht, bedrijfsverkoop, bedrijfsovername en bedrijfswaardering
 • Advies reorganiseren of hulp bij faillissement. Waarborg uw dga pensioen, organiseer ontslag van personeel, reorganisatie en voorkom dreigend faillissement
 • IFRS implementeren en kredietwaardigheid met Basel II
 • Hypotheek advies en vergelijking voor zekerheid en een goedkope hypotheek
 • Administratie inrichten met online boekhoudpakket
 • Inkoop facturen scannen met factuur software
 • Incasso en debiteurenbeheer opzetten met no cure no pay incassobureau

Samenvatting van de onderwerpen:

 

Accountant - Administratiekantoor

Een accountantskantoor moet meer doen dan uw administratie verwerken. Juist nu kunt u uw accountant aanspreken op een proactieve houding en een adviesfunctie naast de taak als administratiekantoor. Om u te ondersteunen hebben we een 3 tal accountant checklists gemaakt waarmee u zelf kunt toetsen of u op dit moment op de juiste wijze wordt ondersteund door uw accountant.

   Lees meer over dit onderwerp >>

 

Incassobureau - Incasso

Rubriek met artikelen die beschrijven hoe u zonder extra kosten en met klantbehoud kunt overgaan tot een effectieve incasso van uw openstaande facturen. Heel vaak twijfelen ondernemers of ze een incassobureau moeten inschakelen om hun openstaande vorderingen te innen. Niet geheel onlogisch, want u wilt uw klant niet kwijt. Toch is er een werkwijze waarbij incassobureaus uw debiteurenbeheer gedeeltelijk kunnen overnemen, zodat uw betalingstermijnen niet overschreden worden. In de artikelen wordt het gehele incassotraject beschreven van een eerste sommatie tot aan een gerechtelijke procedure bij een incassodienst en de rol van de deurwaarder bij een juridische incasso.

   Lees meer over dit onderwerp >>

 

Advies reorganiseren - Hulp bij faillissement

Rubriek met artikelen en stappenplannen op het gebied van advies reorganiseren en hulp bij faillissement. De artikelen beschrijven hoe u uw bedrijfsrisico kunt sturen aan de hand van kengetallen en de liquiditeitpositie van uw onderneming. Op het moment dat uw rendement achterblijft en u uw omzet wilt verhogen is een directe actie vereist. In de praktijk is advies bij reorganiseren noodzakelijk indien u een groot cashflow probleem heeft, ontslag van personeel noodzakelijk is om kosten te besparen en u uw DGA pensioen wilt veiligstellen. Een risico inventarisatie evaluatie geeft een goed beeld waar de kansen zitten, ook al is er sprake van een dreigend faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging. Zelfs hulp bij een doorstart faillissement is mogelijk, maar de essentie zit in het direct inspelen op uw huidige situatie en het bedrijfsrisico te verkleinen, zodat u met een gedegen ondernemingsplan de toekomst met vertrouwen te lijf gaat of uw verliesgevend bedrijf kan verkopen.

   Lees meer over dit onderwerp >>

 

IFRS - Basel 2

Rubriek met financiële advies artikelen en stappenplannen met betrekking tot IFRS, Basel II, risico inventarisatie en het beïnvloeden van het rentepercentage op uw zakelijk doorlopend krediet van uw onderneming.

IFRS is niet alleen bedoeld om uw administratie en externe verslaggeving transparant te maken, maar kan in combinatie met Basel 2 de risicopositie van uw bedrijf verbeteren. IFRS en IAS normen waarborgen de structuur die noodzakelijk is om te voldoen aan de Basel II normen. Uiteraard hoeft u niet meteen over te gaan tot een IFRS project implementatie, maar kan een IFRS audit of het in kaart brengen van uw credit management (laag debiteurenrisico zorgt voor een lager zakelijk krediet en meer liquiditeit) ook uw bedrijfsrisico reduceren. Compleet met aanpak hoe u een IFRS audit zelf kunt uitvoeren.

   Lees meer over dit onderwerp >>


   

Bedrijfsovername - Bedrijfsverkoop

Rubriek met financiële advies artikelen en stappenplannen op het gebied van bedrijfsoverdracht, bedrijfsverkoop, bedrijfsovername en bedrijfswaardering. De artikelen beschrijven de wijze waarop een DGA zich effectief kan voorbereiden na het besluit tot overname of bedrijf verkopen. Met name het aspect waardering van onderneming, de keuze voor een bedrijfswaardering methode zoals de discounted cash flow methode (DCF methode), het opstellen van een intentie & geheimhoudingsverklaring en het selecteren van een overname adviseur die zorgt voor de overname bemiddeling en begeleiding van uw onderneming. Dat het beinvloeden van de uiteindelijke verkoopwaarde en hoogte van de stakingswinst bij bedrijfsopvolging, bedrijfsverkoop of overname van uw onderneming in het voortraject ligt, wordt duidelijk in de bedrijfsovername & bedrijfsverkoop plan van aanpak en praktijkvoorbeelden. In deze rubriek leest u alles over het gehele traject van de bedrijfsoverdracht beslissing tot aan de eindovereenkomsten.

   Lees meer over dit onderwerp >

 

Administratie - Boekhouding

Rubriek met artikelen over een administratie inrichten en hoe een online boekhoudpakket kan zorgen voor administratieve productiviteitsverbeteringen en toekomstgericht inzicht. Om dit te realiseren blijken bestaande administratie software pakketten zoals Exact Online, Accountview en Reeleezee beperkingen hebben op het gebied van gegevensinvoer en financiële analyses. Wat zou het mooi zijn als de codering en invoer van uw facturen en bonnetjes in uw boekhouding of administratie automatisch verloopt en u de boekingen tot op detailniveau gevisualiseerd kunt bekijken. En wilt u geen zicht op uw verkopen van de afgelopen maand, financiële kengetallen, kostprijs, voorraad, omloopsnelheid of zelfs een cijfermatige budgettering zonder veel veronderstellingen! Voor € 0,75 per inkoopfactuur kunt u het gehele facturen boeken uitbesteden.

   Lees meer over dit onderwerp >>

 

Hypotheek advies - Vergelijking financiering

Rubriek met artikelen op het gebied van hypotheek advies en vergelijking van huis financiering. De artikelen zijn een leidraad voor de zoektocht naar de meest optimale hypotheek met lage maandlasten. Om u de zoektocht naar 'onafhankelijk hypotheek advies' te besparen (bestaat niet), zijn een aantal vragen en relevante links naar internet hypotheek websites opgesomd, zodat u geïnformeerd kunt onderhandelen met uw hypotheekverstrekker. De hypotheek advies artikelen beschrijven:

 • Hoe zekerheid hebben en een goedkope hypotheek?
 • Waar op letten bij hypotheek vergelijking en berekening van huis financiering?
 • Welke vragen moet u uw hypotheek adviseur zeker stellen bij spoed hypotheek berekenen?

   Lees meer over dit onderwerp >>Op onderstaande sites kunt u meer lezen over bedrijfsverkoop, bedrijfsovername, IFRS, Basel 2, hypotheek vergelijkingen en andere vormen van financieel advies:

Wilt u andere management advies oplossingen lezen klik dan hier.

Krijgt u alle informatie en organisatie advies dan zomaar gratis?

Jazeker, maar ervaring heeft geleerd dat u vanuit oogpunt van kosten en efficiency het wiel niet opnieuw wilt uitvinden. De inzet en kennis van uw eigen mensen is cruciaal bij het wel of niet slagen van verandertrajecten en implementaties. Deskundige begeleiding en ondersteuning door een vakspecialist maakt de kans op succes groter. Dit kan in de vorm van een periodiek klankbord tot managed services zijn, waarbij in het laatste geval het gehele traject voor u wordt geregeld.

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina