Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: Advies Reorganiseren - Hulp bij Faillissement

Advies reorganiseren - hulp bij faillissement

Op deze pagina vindt u een aantal visies, checklisten en stappenplannen op het gebied van reorganisatie advies en hulp bij faillissement.

Een risico inventarisatie evaluatie is een vorm van continue bedrijfsanalyse om uw bedrijfsrisico te beperken. Met behulp van managementinformatie kunt u uw bedrijf sturen op financiële kengetallen zoals uw ondernemingsvermogen, werkkapitaal, liquiditeit en bedrijfskrediet. Door interne en externe omstandigheden ontbreekt het zicht op deze managementinformatie nogal eens. Gevolg: afname van omzet en liquiditeitsproblemen.

De artikelen hieronder beschrijven de wijze waarop een DGA effectief maatregelen kan nemen om een reorganisatie, dreigend faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging succesvol door te komen. Met name de hulp en begeleiding bij reorganiseren om uw interne bedrijfsvoering te verbeteren en het bedrijfsrisico te verkleinen wordt met voorbeelden uiteengezet. Het veiligstellen van pensioen DGA, een eventuele herfinanciering en de opties die u heeft om een ontslagprocedure aan te vragen bij de kantonrechter is uiteengezet. Verkopen van een verliesgevend bedrijf is mogelijk. De checklist doorstart faillissement is een leidraad om uw opties bij een surseance of faillissement snel inzichtelijk te maken.
 

Onderstaande advies artikelen over advies bij reorganiseren en hulp bij faillissement beschrijven:

  • Hoe omgaan met dreigend faillissement, surseance van betaling of doorstart?
  • Welke aanpak ontslag procedure bij reorganisatie?
  • Hoe liquiditeit, ondernemingsvermogen en dga pensioen waarborgen?
  • Welke mogelijkheden voor verkopen verliesgevend bedrijf?
     

Risico inventarisatie evaluatie voor advies of hulp bij reorganiseren

Moet u investeren, consolideren of inkrimpen? Met een risico inventarisatie evaluatie kunt u uw financiële kengetallen in de vorm van een managementinformatie rapportage vaak direct op 1 A4 analyseren. Echter in de praktijk is inzicht in omzet, winstgevendheid, cashflow & liquiditeit, voorraden, crediteuren en debiteuren saldo, etc. niet direct met een druk op de knop te achterhalen. In dit artikel wordt met praktijkvoorbeelden besproken hoe u uw omzet, werkkapitaal, bedrijfskrediet, leveranciersbestand en klantenportefeuille kunt budgetteren, plannen en begroten. Een praktische leidraad en hulp bij reorganiseren voor iedereen die direct wil gaan sturen op winst.


Welk advies bij reorganiseren en begeleiding reorganisatie?

U kunt veel verschillende aanleidingen hebben waardoor u gaat nadenken over hulp bij het doorvoeren van reorganisatie. In dit artikel worden een aantal reorganisatie kenmerken genoemd die u binnen uw eigen bedrijf kunt toetsen. U kunt zo zelf beoordelen of advies, begeleiding of hulp bij reorganiseren noodzakelijk is om uw winst toe te laten nemen.


Advies ontslag procedure personeel bij reorganisatie of bedrijfsbeeindiging

Er kunnen zich allerlei redenen voordoen voor reorganisatie en gedwongen ontslag binnen uw onderneming. Te denken valt aan ongecontroleerde groei, marktveranderingen, concurrentieproblemen en zelfs bedrijfsbeëindiging. Op welke wijze gaat u dan een ontslag procedure aanpakken? Dit artikel beschrijft de stappen bij een ontslagprocedure, juridische mogelijkheden en regelgeving om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. Een goed onderbouwd ontslag o.g.v. reorganisatie, accepteert de kantonrechter meestal.


Bedrijfsrisico en pensioen DGA veiligstellen met financiele planning

Ondernemer zijn betekent bedrijfsrisico lopen met calculerende risico inventarisatie. Soms moet u direct ingrijpen zoals bij een doorstart faillissement, ontslag en het in gevaar komen van uw dga pensioen en financiële vermogensplanning. Belangrijk is dan dat het genomen bedrijfsrisico gecalculeerde risico’s zijn en dat het aanwezige ondernemingsvermogen niet verder in de waagschaal wordt gezet dan strikt noodzakelijk door een juist fiscaal advies. Dit artikel beschrijft hoe u als DGA uw bedrijfsrisico en ondernemerspensioen veilig kunt stellen met financiele planning, welke ook rekening houdt met een faillissement van uw onderneming door inzet van een fiscale holding structuur en werk bv.


Mogelijkheden en onmogelijkheden voor DGA bij het verkopen verliesgevend bedrijf

Welke mogelijkheden zijn er om een koper te vinden die een goede prijs voor uw bedrijf betaalt bij bedrijfsoverdracht, indien de omzet en winstgevendheid op dit moment sterk dalen en de bedrijfsresultaten over de laatste jaren verliesgevend zijn? In dit artikel wordt de impact van verlies beschreven, de randvoorwaarden om de waardering van uw onderneming te vergroten en verkoopklaar te maken opgesomd en een aantal scenario’s gepresenteerd voor de verkoop van een verliesgevend bedrijf.


Advies surseance van betaling en dreigend faillissement

Wanneer uw bedrijf in financieel noodweer verkeert en schuldeisers leggen u het vuur aan de schenen, dan bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek tot surseance van betaling. De surseance van betaling geeft u een laatste kans om een faillissement te voorkomen. Helaas door slechte voorbereiding en uitvoering van noodzakelijke herstructureringen eindigen veel surseances toch in een faillissement. Dit artikel beschrijft wat u moet doen bij surseance van betalen en beschrijft de concrete stappen die u moet doorlopen als hulp bij dreigend faillissement. Laat u informeren door uw financieel adviseur.


Checklist doorstart faillissement

Een doorstart maken kan maar één keer. Deze checklist doorstart is een hulp bij faillissement en beschrijft de aanleidingen, zoals een zwakke solvabiliteit, noodzaak tot kosten besparen en tekort aan liquiditeit en de opties die u heeft om te herstructureren en reorganiseren. Met het opstellen van een gedegen ondernemingsplan als basis voor ontslag reorganisatie, herfinanciering en eventuele verkoop van bedrijfsonderdelen voor een gezond ondernemingsvermogen kunt u een definitieve bedrijfsbeëindiging, schulden en DGA pensioen tekort voorkomen. Kennis van faillissement is wel vereist.


 

 

 

Interessante links

 

 

 

Op onderstaande sites kunt u meer lezen over hulp bij faillissement, advies bij reorganiseren, bedrijfsrisico, dreigend faillissement, surseance van betalen, bedrijfsbeëindiging en andere vormen van corporate recovery: