Zoeken naar artikelen:

Openklappen

Checklist doorstart faillissement

Inhoudsopgave:

 1. Hulp bij doorstart faillissement 
 2. Wanneer is een doorstart faillissement realiseerbaar 
 3. Doorstart faillissement do’s 
 4. Doorstart faillissement don’ts
 5. Doorstart stappen faillissement noodscenario
   

Hulp bij doorstart faillissement

De strategie om een doorstart te maken is er een met aanzienlijke risico’s. Zonder deugdelijke voorbereiding van het faillissement en heldere aanpak in de periode daarna is de kans groot dat uw onderneming voorgoed tot stilstand komt. Lees ook het artikel: Advies surseance van betaling en dreigend faillissement.

Failliet gaan en een doorstart maken komt in beeld wanneer u als ondernemer / DGA voor een informele reorganisatie (herstructurering van bedrijfsactiviteiten en financiële herstructurering) geen tijd of geld meer heeft.

Failliet gaan betekent dat u de gang van zaken binnen uw bedrijf definitief niet in eigen hand heeft. De curator is de baas! Een doorstart kan vastlopen op deze factor die moeilijk te beïnvloeden is. Een helder plan helpt wel.

Een succesvolle doorstart kan maar één keer en gebeurt snel. Het bedrijf moet na het faillissement blijven doordraaien. Zowel klanten als leveranciers willen zekerheid. Belangrijke klanten en leveranciers kunnen bij lang getreuzel overstappen naar uw concurrent. Binnen een week moet de doorstart geregeld zijn!

De periode kort na het uitspreken van het faillissement is altijd hectisch. Er komen zaken op u af waar u nog nooit mee te maken heeft gehad. Wanneer u hierop niet voorbereid bent zal het moeilijk blijken het overzicht te behouden.

Een snelle en gestructureerde afwikkeling van de doorstart is alleen mogelijk bij een goede voorbereiding met behulp van vakspecialisten, op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Een doorstart kan maar één keer!!!!
Wat zijn de gevolgen en hoe kun je het doen?

Wanneer is een doorstart faillissement realiseerbaar?

 • Zwakke solvabiliteit: een van ‘creative accounting’ en reorganisatiekosten geschoond eigen vermogen dat minder dan 10% van het balanstotaal bedraagt.
 • De noodzaak tot snelle kostenreductie met meer dan 30%, die langs reguliere weg wordt geblokkeerd door juridische (huurcontracten, claims e.d.) of personele (anciënniteit e.d.) problemen.
 • Een zwakke liquiditeit: volgetrokken kredietlijnen, maar een aanzienlijke additionele liquiditeitsbehoefte (feitelijk, verliesfinanciering) voor het doorvoeren van een reguliere kostensanering.

Doorstart faillissement Do’s

 • Bezint eer ge begint -> weeg de risico’s goed af. Lees ook het artikel: Risico inventarisatie evaluatie: voorkom faillissement of bedrijfsbeëindiging.
 • Laat u op tijd (al vóór het faillissement) bijstaan door specialisten: in faillissementen gespecialiseerde accountants, fiscalisten en juristen. Lees ook: Bedrijfsrisico en pensioen DGA veiligstellen met financiële planning.
 • Ga back to basics -> terug naar de basis van de direct renderende activiteiten, er zijn geen middelen om nieuwe activiteiten op te starten!
 • Snijd diep -> een tweede saneringsronde is waarschijnlijk niet haalbaar, gebruik de eerste goed.
 • Zorg voor strategische beweging -> een onderneming die failliet gaat heeft bijna altijd een strategisch probleem. Het gaat niet voor niets slecht. Stel dus een ondernemingsplan op dat verder gaat dan “meer van hetzelfde met minder mensen”.
 • Zorg voor (tijdelijk) additionele managementcapaciteit -> voor de overbrugging van de doorstartproblemen.
 • Pas het management aan -> management is blijkbaar niet capabel, het gaat niet voor niets slecht!
 • Zorg voor voldoende financiering.
 • Houd cruciale medewerkers op de hoogte.
 • Neem het overleg met de curator serieus.

Doorstart faillissement Don’ts

 • Focus niet op technicals -> het gaat om ervaring met doorstarts en niet om checklists.
 • Verlaat u niet op uw huisadviseur, maar schakel specialisten in! Uw huisadviseur heeft het tij niet kunnen keren, en heeft een doorstart wellicht niet eerder meegemaakt. Denk ook aan de huisbankier.
 • Houd uw bankier niet buiten de plannen -> je hebt de bankier nodig!
 • Haal de B.V. niet leeg vlak voor het faillissement onder het motto “dat heb ik maar vast”. De curator draait toch alles terug en het onderlinge vertrouwen dat nodig is voor een snelle doorstart is weg.
 • Laat belangrijke klanten en leveranciers niet in het ongewisse.
 • Speel geen verstoppertje.
 • Laat u niet verleiden tot personele compromissen -> kies voor de beste en ga met een minimale bezetting door! Lees ook het artikel: Advies ontslag procedure personeel bij reorganisatie of bedrijfsbeëindiging.

Doorstart stappen faillissement noodscenario

Het maken van een doorstart begint vóór een faillissement met een noodscenario ondernemingsplan

Het noodscenario omvat o.a. de volgende stappen uit te voeren vóór het faillissement:

 1. Stel een ondernemingsplan op voor de periode na de doorstart.
 2. Laat onroerende en roerende zaken waarderen. Op deze manier kunt u snel tot zaken komen met de curator.
 3. Regel de financiering van de doorstart. Peil tijdig de ideeën van de bank om een doorstart te financieren, en onderzoek indien nodig andere financieringsmogelijkheden.
 4. Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid (ook als aandeelhouder!). Stel zoveel mogelijk privé-vermogen veilig maar haal om “vijf voor twaalf” geen rare trucs uit. Meld tijdig uw betalingsonmacht bij de fiscus.
 5. Informeer die klanten en leveranciers die cruciaal zijn voor een succesvolle doorstart.
 6. Zorg dat de nieuwe B.V. klaar staat.
   


Figuur: procesbeschrijving financiële analyse bij dreigend faillissement

Na het faillissement moeten er snel zaken gedaan worden

Na het uitspreken van het faillissement is snelheid het enige dat telt. Ook voor de curator, want een draaiende onderneming levert meer op voor de boedel:

 1. Onderhandel met de curator over de overname van dat deel van de activa en het personeel dat past binnen het ondernemingsplan van de doorstart. Probeer hierbij niet voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Er zijn altijd kapers op de kust, bedrijven die gespecialiseerd zijn in het opkopen van failliete boedels. Het terugkopen van de inventaris van dit soort bedrijven kost vaak twee keer zoveel.
 2. Betrek de bank bij het overleg met curator. Vaak zal de bank moeten meewerken aan de doorstart omdat zij het pandrecht heeft op machines en inventaris. Ieder aanbod aan de curator zal dus gedaan moeten worden onder het voorbehoud dat de bank akkoord gaat.
 3. Blijf tijdens dit onderhandelingsproces belangrijke relaties en medewerkers informeren zonder toezeggingen te doen die u niet kunt nakomen. Alles staat of valt met vertrouwen!
 4. Wanneer de doorstart niet binnen een week geregeld is, overweeg dan het hele plan opnieuw. Iedere dag dat de doorstart langer duurt, wordt het bedrijf minder waard.

Wilt u meer weten over een doorstart, surseance van betaling of wat de stappen zijn bij dreigend faillissement, vult u dan het reactieformulier in.

Artikel downloaden

Checklist doorstart faillissement.pdf
(Checklist doorstart faillissement.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina