Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: Bedrijfsovername - Bedrijfsverkoop

Bedrijfsovername - bedrijfsverkoop

Op deze pagina vindt u een aantal visies, checklisten en stappenplannen op het gebied van bedrijfsoverdracht en corporate finance.

Bedrijfsoverdracht wordt gezien als verzamelterm voor een bedrijfsverkoop of bedrijfsovername. De adviesartikelen beschrijven de wijze waarop een DGA zich effectief kan voorbereiden als hij een besluit heeft genomen om zijn bedrijf te verkopen of een onderneming wil overnemen. Met name het aspect bedrijfswaardering, de keuze voor een waardebepaling methode zoals de discounted cash flow methode (DCF methode), het opstellen van een intentieverklaring; geheimhoudingsverklaring en het selecteren van een overname adviseur die zorgt voor de overnamebemiddeling en begeleiding van uw onderneming. Dat de uiteindelijke verkoopwaarde en hoogte van de stakingswinst bij bedrijfsopvolging, verkoop of overname van uw bedrijf in het voortraject ligt, wordt duidelijk bij de checklists bedrijfsovername en praktijkvoorbeelden.
 

Onderstaande bedrijfsoverdracht advies artikelen beschrijven:

  • Hoe bedrijfsverkoop en bedrijfsovername organiseren?
  • Bedrijfswaardering en overnameadviseur: dcf methode; intentieverklaring en geheimhoudingsverklaring

Overweegt u een bedrijfsovername?

Bedrijfsovername kan een uitstekende manier zijn om invulling te geven aan uw groeistrategie. Een bedrijfsovername heeft vele voordelen t.o.v. het zelfstandig starten van een onderneming. De aard van de bedrijfsovername en de complexiteit van de benodigde financiering en onderhandelingen bepalen in belangrijke mate de inhoud en het tijdspad van het proces. In dit artikel staat het proces van het overnemen van een bedrijf nader toegelicht.


Bedrijfsoverdracht: voor welk bedrag uw bedrijf verkopen?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u over wilt gaan tot bedrijfsoverdracht, maar één ding is zeker; een bedrijfsverkoop is voor veel ondernemers een eenmalig vertrouwelijk traject en is vaak langdurig en intensief. Dit verkoop bedrijf artikel gaat in op de wijze waarop u uw bedrijf verkoopklaar kunt maken. Achtereenvolgens wordt besproken aan wie u uw bedrijf kunt verkopen, hoe u de verkoopwaarde bedrijf kunt vergroten, hoe u de waardering van uw onderneming kunt beïnvloeden en op welke wijze u een geschikte koper en overname adviseur kunt vinden die alle aspecten van corporate finance beheerst en uw belangen goed en onafhankelijk behartigt bij de bedrijfsoverdracht.


Plan van aanpak bedrijfsverkoop

Bij een bedrijfsverkoop zijn er tal van stappen die u moet doorlopen om tot een geslaagde bedrijfsoverdracht te komen. Dit artikel beschrijft een aanpak en stappenplan dat ingaat op het gehele traject van een bedrijf verkopen. Van het moment dat u als ondernemer of directie de knoop over bedrijfsverkoop heeft doorgehakt tot het moment dat uw bedrijf daadwerkelijk tegen de hoogst haalbare prijs wordt overgedragen. Met de bedrijfsoverdracht advies tips, voorbeeld intentieovereenkomst en informatiememorandum heeft u een leidraad om te beoordelen of overname begeleiding en een overname adviseur een toegevoegde waarde kan bieden.


Bedrijfswaardering: hoe de waardebepaling van uw onderneming met DCF verhogen?

Bij een bedrijfsverkoop of bedrijfsovername is de bedrijfswaardering één van de meest cruciale factoren. Maar moet u nu de waardering onderneming volgens de verbeterde rentabiliteitswaarde methode uitvoeren of is de dcf methode de meest geschikte waarderingsmethode? En wat zijn de stappen om daadwerkelijk de bedrijfsovername waarde te berekenen? Dit artikel is een leidraad met vuistregels voor waardebepaling, waarmee u de verkoopbaarheid en stakingswinst van uw bedrijf kunt verhogen. 

Interessante links

Op onderstaande sites kunt u meer lezen over bedrijfsverkoop, bedrijfsovername, bedrijfswaardering, dcf methode, intentieverklaring, bedrijfsaankoop, geheimhoudingsverklaring en andere vormen van bedrijfsoverdracht: