Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: IFRS - Basel 2

IFRS - Basel 2

Op deze pagina vindt u een aantal visies, checklisten en stappenplannen op het gebied van risico beheersing door inzet van IFRS & Basel 2.

Voor MKB bedrijven wordt het op orde hebben van de administratie en externe verslaggeving met de komst van Basel 2 steeds belangrijker. Immers banken zullen op grond van een risico inventarisatie evaluatie het risicoprofiel van uw bedrijf en bijbehorend zakelijk doorlopend rente krediet / bankkosten bepalen. IFRS en IAS normen waarborgen de structuur die noodzakelijk is om zeker te voldoen aan de normen die binnen Basel II worden gesteld. Uiteraard hoeft u niet meteen over te gaan tot een IFRS project implementatie, maar kan een IFRS audit of het in kaart brengen van uw credit management (laag debiteurenrisico zorgt voor een lager zakelijk krediet, meer liquiditeit en minder bankkosten) ook uw bedrijfsrisico reduceren.

Advies artikelen over ifrs, mkb, ifrs project, ias, externe verslaggeving, basel 2, bankkosten, corporate governance en risico analyse.

Credit management: Banken wentelen Basel 2 op uw krediet af!

Als gevolg van het nieuwe kapitaalakkoord Basel II wordt u door uw bank binnenkort geconfronteerd met een credit rating en de prijs-technische consequenties daarvan. Maar wat zijn de achtergronden van een credit rating? Hoe beoordelen banken uw organisatie? Worden uw kredieten duurder of zelfs onbetaalbaar? Aan de hand van een rekenvoorbeeld wordt duidelijk dat het met name voor MKB bedrijven de hoogste tijd is meer over de inkoop van bancaire diensten en kredieten te weten te komen.


Kredietwaardigheid en corporate governance verbeteren met invoering van IFRS

Invoeren van IFRS als nieuwe en noodzakelijke prestatiemeting betekent een transparant begrip van vermogen en winst hanteren, waardoor uw kredietwaardigheid wordt verhoogd. Toch heerst er bij veel managers twijfel over de noodzaak van een IFRS conversie en wordt de beslissing vaak vooruitgeschoven. Dit artikel maakt de strategische waarde van de invoering van IFRS inzichtelijk door in te gaan op de alternatieve rapportagemogelijkheden, de mogelijke concurrentievoordelen en het effect op uw corporate governance beleid. Zo kunt u zelf beslissen of een IFRS implementatie u op dit moment voordeel oplevert.


Waarom IFRS en voor wie is het bedoeld?

Wat is de strategische waarde van IFRS? Dit artikel beschrijft wat IFRS inhoudt, wat de gevolgen zijn, voor wie het bedoeld is en op welke wijze bedrijven voordelen kunnen behalen als ze zelfstandig IFRS implementeren bij risicobeheersing, betrouwbare financiële planning en sturen op credit management.


Programma om zelf IFRS te implementeren met maximale zekerheid en tegen de laagste kosten

Tijdig invoeren van IFRS biedt ook middelgrote bedrijven veel voordelen. Heldere aanpak, juiste tooling en financiële coaching zijn bij uitstek de trefwoorden bij het managen van een IFRS conversie. Dit artikel beschrijft een gedetailleerd programma waarmee u zelf de gehele IFRS implementatie kunt leiden.


Aanpak en tools om IFRS implementatie en Basel II te combineren

Kredietverstrekkers zullen bij kredietaanvragen de neiging hebben om financiële rapportage op basis van IFRS te eisen op grond van verdergaande standaardisering van de kredietaanvraag en prestatiemeting. De kans is groot dat dit nadelige gevolgen heeft voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van MKB bedrijven. Dit artikel beschrijft een aanpak die uw accountant of financiële staf ondersteunt om te bepalen wat de impact van IFRS en Basel 2 op uw organisatie is, en waarmee u tevens uw bankkosten kunt verlagen.


Mogelijkheden en consequenties IFRS snel inzichtelijk met IFRS diagnosescan

Organisaties die IFRS willen of moeten invoeren, staan voor de vraag: hoe pak ik dit aan? Wat betekent IFRS voor onze business? Wat kost de invoering? Wie kan mij hierbij helpen? Kan ik het zelf? In dit artikel wordt een aanpak beschreven, hoe u aan de hand van vier unieke praktische tools, zoals een rapidscan, in samenwerking met uw accountant of financiële adviseur inzichtelijk kunt maken wat de voordelen en consequenties van IFRS voor uw onderneming zijn.


Case: IFRS praktijkvoorbeeld van conversie en implementatie

In deze case doet een IFRS projectmanager/ sparringpartner verslag van een middelgroot bedrijf dat de IFRS implementatie zelfstandig heeft uitgevoerd. Dit kostenbewuste bedrijf onderkende de noodzaak en consequenties van een IFRS implementatie tijdig en greep op aanbeveling van de accountant de gelegenheid aan om direct de kostprijsberekeningen, de financieringsstructuur en de financiële rapportages aan te passen. Deze case beschrijft de aanpak en de wijze waarop samen met de accountant de vernieuwde financiële verslaggeving succesvol werd geïmplementeerd.