Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home :: HRM

HRM - Personeel Advies

Op deze pagina vindt u de HRM en personeel advies rubriekverwijzingen over de onderwerpen:personeelsmanagement, ontslag, outplacement, motivatie, klantgerichtheid, interne communicatie personeel en competentiemanagement. 

Uitgangspunt is deskundig personeelsbeleid en HRM. Gedwongen ontslag of outplacement begeleiding van personeel kan worden voorkomen door tijdig te investeren in klantgericht handelen. Competentiemanagement is een hulpmiddel om de interne communicatie te verbeteren en hoeft geen taak meer te zijn van personeelszaken door effectief gebruik van e hrm software personeel, zoals e-learning, online training, 360 graden feedback en e assessment. In de komende maanden worden er diverse nieuwe aandachtspunten toegevoegd, zoals e-hrm, personeelsadministratie uitbesteden, competentiemanagement en advies ontslag.

Onderstaande rubrieken HRM advies en personeel advies verwijzen naar:

  • Personeelsadvies integraal personeelsmanagement
  • Competentiemanagement, productiviteit en motivatie personeel
  • Ontslag advies en outplacement personeel

Samenvatting van de onderwerpen:

 

Ontslag - Outplacement

Rubriek met HRM en personeelsadvies artikelen en praktijkcases op het gebied van Human Resource Management interventies. De kernvraag richt zich op de beslissing: investeren in personeel of afvloeiing personeel? Personeel dat ontevreden is, reorganisatie continuiteit- en aansturingproblemen zijn aanleiding tot deze keuze. Kiest u voor een geintegreerd beleid met investeringen in competenties of gaat u de emotionele confrontatie aan en vormt outplacement of ontslag een goedkoop alternatief?

   Lees meer over dit onderwerp >>

 

Werkomgeving en arbeidsvoorwaarden

Het is een open deur dat de werkomgeving invloed heeft op de prestaties van uw medewerkers. Een veilige werkplek leidt tot minder arbeidsongevallen, een efficiënte bedrijfsruimte resulteert in een hogere productiviteit en een juiste informatievoorziening vermindert het aantal discussies op de werkvloer.

Ook de arbeidsvoorwaarden kunnen bijdragen aan het behalen van uw bedrijfsdoelen. De artikelen in deze rubriek helpen u bij het scheppen van heldere randvoorwaarden, binnen de kaders die het arbeidsrecht u biedt. 

   Lees meer over dit onderwerp >>

 

Productiviteit - Klantgericht - Motivatie personeel

Rubriek met HRM en personeelsadvies artikelen, stappenplannen en checklist op het gebied van interne communicatie en klantgerichtheid. 

Motivatie van werknemers door klantgericht handelen en denken in klant-leverancier verhoudingen kan tot 30% productiviteitstijging leiden bij MKB bedrijven. Artikelen bieden een ondersteuning om klantgericht denken te implementeren. Competentiemanagement wordt ingezet om de interne communicatie te ondersteunen.

   Lees meer over dit onderwerp >>


Het effect van trainingen

Dit artikel is geschreven als houvast voor managers, leidinggevenden in het algemeen en beleidsmedewerkers, die keuzes moeten maken over budgetten voor opleidingen en trainingen. Enerzijds is er de geweldige behoefte om veel meer mensen langer en beter op te leiden, als randvoorwaarde om bedrijfsprocessen continu te verbeteren, anderzijds is er de vraag of gevolgde trainingen en opleidingen wel voldoende effect hebben? Bereiken we, nadat de cursus is gevolgd, het effect waarop we gehoopt hadden? Wat is dus een goede training, wat een goede opleiding?
 

   Lees meer over dit onderwerp >>


   

Aanpak strategisch personeelsmanagement: Toets kwalificatie van medewerkers met doelstelling organisatie

In een land waar 80% van het werk dienstverlenend is, draait het bij een normale bedrijfsvoering om evenwicht tussen twee zaken: genereren van omzet en bijdrage personeel. De vraag luidt dan ook: Hoe realiseer (=organiseer) je een "gezonde" balans tussen omzet en personeelsbaten? Dit personele artikel bespreekt een resultaatgerichte en gefaseerde aanpak die personeelsmanagement meetbaar en stuurbaar maakt en positief verbetert. Hierbij is het integreren en overdragen van een gestructureerde werkwijze, die medewerkers aanstuurt en motiveert tot zelfbetrokkenheid, het belangrijkste uitgangspunt van competentiemanagement.
 

   Lees meer over dit onderwerp >>

 

 

Integraal personeelsmanagement: Balans tussen productiviteit, klantgerichtheid en competentie personeel

Dit personeelsmanagement advies artikel bespreekt de nieuwe rol van personeelsmanagers waarbij competentiemanagement en P&O wordt geïntegreerd in leiding geven. Om focus op managers die kennis van personeel en organisatie in wijze van leidinggeven integreren te bereiken moet de organisatie voldoen aan 3 randvoorwaarden:
•  Productiviteit verbeteren en preventie ziekteverzuim door klantgericht denken
• Zicht op competenties personeel betekent koppelen bedrijfsdoelstellingen aan persoonlijk ontwikkelingsplan
•  Alle operationele Personeel en Organisatie activiteiten uitbesteden.

 

   Lees meer over dit onderwerp >>Op onderstaande sites kunt u meer lezen over ontslag, motivatie, productiviteit, communicatie en andere vormen van integraal personeelsmanagement:

Wilt u andere management advies oplossingen lezen klik dan hier.

Krijgt u alle informatie en organisatie advies dan zomaar gratis?

Jazeker, maar ervaring heeft geleerd dat u vanuit oogpunt van kosten en efficiency het wiel niet opnieuw wilt uitvinden. De inzet en kennis van uw eigen mensen is cruciaal bij het wel of niet slagen van verandertrajecten en implementaties. Deskundige begeleiding en ondersteuning door een vakspecialist maakt de kans op succes groter. Dit kan in de vorm van een periodiek klankbord tot managed services zijn, waarbij in het laatste geval het gehele traject voor u wordt geregeld.

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina