Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: Aanpak Strategisch Personeelsmanagement

Aanpak strategisch personeelsmanagement: Toets kwalificatie van medewerkers met doelstelling organisatie

In een land waar 80% van het werk dienstverlenend is, draait het bij een normale bedrijfsvoering om evenwicht tussen twee zaken: genereren van omzet en bijdrage personeel. De vraag luidt dan ook: Hoe realiseer (=organiseer) je een "gezonde" balans tussen omzet en personeelsbaten? Dit personele artikel bespreekt een resultaatgerichte en gefaseerde aanpak die personeelsmanagement meetbaar en stuurbaar maakt en positief verbetert. Hierbij is het integreren en overdragen van een gestructureerde werkwijze, die medewerkers aanstuurt en motiveert tot zelfbetrokkenheid, het belangrijkste uitgangspunt van competentiemanagement.


Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina