Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: Ontslag - Outplacement

Ontslag - Outplacement

Op deze pagina vindt u een aantal visies, checklisten en stappenplannen op het gebied van HRM en personeel advies.

De artikelen beschrijven welke mogelijkheden het management of directie heeft indien de productiviteit daalt en het functioneren van het personeel onvoldoende is. Geredeneerd vanuit human resources development komen de hrm consultancy of adviesbureaus vaak met het advies om meer te werken met flexibel personeel. In de artikelen wordt een aanpak beschreven om gedwongen ontslag of outplacement van personeel te voorkomen door tijdig te investeren in de juiste medewerkers. Echter soms is individueel ontslag, collectief ontslag, ontslag bij reorganisatie of outplacement van medewerkers noodzakelijk. Een aanpak om te komen tot afvloeiing of individuele / groeps outplacement is beschreven in de vorm van een praktijkcase.
 

Advies ontslag artikelen over productiviteit, outplacement begeleiding, ontslag procedure, reorganisatie ontslag en flexibel werken met personeel.


Ontslag op staande voet

Met een ontslag op staande voet wordt met onmiddellijke ingang een einde gemaakt aan een dienstverband. Werkgevers kunnen werknemers op staande voet ontslaan, maar ook werknemers kunnen op staande voet ontslag nemen. In onderstaand artikel zal alleen ingegaan worden op het geven van ontslag op staande voet. Wij leggen u uit onder welke omstandigheden een ontslag op staande voet rechtsgeldig kan worden gegeven, welke gevolgen een ontslag op staande voet met zich meebrengt en welke acties van de werknemer verwacht kunnen worden na een gegeven ontslag op staande voet. 


Ontslag wegens reorganisatie

In tijden van structureel omzetverlies, achteruitgang in marktaandeel of noodzaak tot modernisering kunt u als werkgever op het punt komen een besluit te nemen om uw onderneming te saneren, reorganiseren of herstructureren. Het schrappen van banen kan hier onderdeel van uitmaken. Aan welke voorwaarden moet u voldoen om toestemming te krijgen voor ontslag? Hoe wordt bepaald welke werknemers u voor ontslag moet voordragen en welke procedure moet u volgen?


Competentiemanagement: HRM investeren in uw personeel of ontslag?

Ontslag is vaak een dure oplossing en brengt vaak vele negatieve gevolgen met zich mee, waarbij het doel herstructurering van processen en efficiency verbeteringen vaak onvoldoende wordt bereikt. Echter met improductief personeel stelt u de toekomst en de continuïteit van uw bedrijf op de proef. De kernvraag is dan ook: ontslag of investeren? Dit artikel beschrijft een aanpak hoe u een (mogelijk) incident zoals ontslag, spanningen tussen medewerkers, ziekte, WAO, etc. kunt gebruiken om uw organisatie bewust te laten worden van de onderliggende personeel- en aansturingproblemen en een actief geïntegreerd beleid te ontwikkelen.


Praktijkcase persoonlijk ontwikkelingsplan bij outplacement

In deze case vertelt een projectmanager hoe een reorganisatie bij een recyclebedrijf te zakelijk werd benaderd, waardoor in het begin onnodig veel extra kosten werden gemaakt door vertraging, collectieve ziekmelding, miscommunicatie en rechtszaken. Door bij een ontslag of afvloeiing advies in het voortraject de emotionele confrontatie aan te gaan kan outplacement een goedkoop alternatief vormen. Het op resultaat gerichte plan van aanpak laat zien welke stappen nodig zijn om een outplacement traject succesvol te laten verlopen, zodat er voor werkgever en werknemer een win win situatie ontstaat met een bevredigend persoonlijk ontwikkelingsplan.


Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina

 

 

Interessante links

 

 

Op onderstaande sites kunt u meer lezen over ontslag, motivatie, productiviteit, communicatie en andere vormen van integraal personeelsmanagement: