Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home :: ICT

ICT - Telecommunicatie Advies

Op deze pagina vindt u de ICT en telecommunicatie advies rubrieken met de onderwerpen: Managed ICT services, TCO, Voip IP telefonie, uitbesteding telefooncentrale, ICT outsourcing, uitbesteden automatisering, Offshore outsourcing software, kosten ICT communicatie en tot slot het IT bedrijfsproces optimaliseren.

Centraal draait het hier om het opzetten, structureren, organiseren en controleren van ICT en telecommunicatie projecten. Als uitgangspunt wordt een automatiseringsplan genomen dat als leidraad geldt om de kosten van ICT en telecommunicatie te beheersen en de communicatie omtrent ICT te structureren. Na het in kaart brengen van het gewenste bedrijfsproces optimaliseren en informatiestromen zal een pakketselectie moeten plaatsvinden en zullen de verschillende automatiseringsbedrijven uitgenodigd worden. Op dat moment staat u voor de keuze om over te gaan op eigen softwareontwikkeling, ICT outsourcing, Offshore outsourcing of Managed ICT services. Om welke ICT en telecommunicatie toepassingen het gaat en wat de verschillen zijn kunt u lezen in onderstaande rubrieken.

Klik op de samenvattingen hieronder om meer over de onderwerpen te lezen.

Specifieke aandacht gaat uit naar voip oplossingen en de aanleidingen om over te gaan op IP telefonie oplossingen, zoals telefoonkosten reductie, vernieuwing telefooncentrale, tijdelijke opvang telefooncentrale, gratis onderling bellen tussen vestigingen of de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale bij een nieuwbouw project of een externe of interne verhuizing.

De komende maanden worden er diverse nieuwe ICT mkb onderwerpen bijgevoegd, zoals document management, informatiebeveiliging & network security

Onderstaande rubrieken ICT advies verwijzen naar de onderwerpen:

  • ERP - Optimaliseren van bedrijfsprocessen
  • Managed ICT services voor succesvolle ICT projecten en diensten
  • Telecommunicatie, voip advies, IP telefonie implementatie
  • ICT outsourcing, uitbesteden automatisering, optimaliseren bedrijfsproces
  • Offshore outsourcing software, automatiseringsplan, kosten ICT

Samenvatting van de onderwerpen:

 

ERP - Optimaliseren van bedrijfsprocessen

ERP staat voor Enterprise Resource Planning en helpt u uw efficiency te verhogen. Door het gebruiken van ERP software kunt u efficiënter werken, de communicatie tussen afdelingen verbeteren en uw bedrijfskosten omlaag brengen. ERP software bestaat uit modules die zich richten op afzonderlijke afdelingen van uw bedrijf, bijvoorbeeld de financiële administratie, beheer van de voorraden of facturering. De ERP software bundelt alle gegevens van deze afdelingen wat in de praktijk betekent dat bijvoorbeeld gegevens die één keer zijn ingevoerd, niet ook door een andere afdeling opnieuw moeten worden ingevoerd. Het geeft ondernemers en managers direct inzage in de gang van het zaken in een bedrijf. Daardoor kunnen problemen, bijvoorbeeld teruggang in verkoopcijfers, snel door ERP software worden gesignaleerd en aangepakt worden.

   Lees meer over dit onderwerp >>

 

Managed ICT services - ICT diensten en projecten

Rubriek met artikelen, checklisten en plan van aanpak om over te gaan op Managed ICT Services. Managed ICT Services houdt in: alle ICT activiteiten en bijbehorende diensten rondom ICT projecten en diensten uitbesteden aan een externe ICT leverancier. De oorsprong van managed services komt voort uit het mislukken van het merendeel van ICT projecten en diensten. Projecten worden te laat afgerond, kosten meer dan begroot of worden voortijdig gestopt omdat niemand meer het overzicht heeft. En als het ICT project gereed is, valt het resultaat vaak tegen. In deze rubriek leest u meer over de belangrijkste faalfactoren, hoe u ICT projectmanagement vorm kunt geven en waarom de keuze voor Managed ICT services steeds vaker de beste oplossing is.

   Lees meer over dit onderwerp >>

 

VoIP IP telefonie uitbesteding

Rubriek met Voip advies artikelen, checklisten, praktijkvoorbeelden en stappenplannen over voip oplossingen en de aanleidingen om over te gaan op IP telefonie oplossingen, zoals telefoonkosten besparen, vergroten telefonische bereikbaarheid, vernieuwing telefooncentrale, tijdelijke opvang telefooncentrale of aanschaf van een nieuwe telefooncentrale bij een nieuwbouw project of een interne verhuizing. Internet bellen wordt voor de zakelijke markt gezien vanuit de productiviteitswinst steeds interessanter (bijv. besparing FTE en kosten door mobiele communicatie, flexibele werkplekken en videoconferencing). Bij het implementeren van voip ip telefonie is deskundigheid vereist. Uw telefonische bereikbaarheid en de kwaliteit van uw telefoonverbinding moet gewaarborgd blijven indien u overgaat op ip telefoon. Vanuit de ROI en TCO gedachte zijn er diverse mogelijkheden. Uw huidige telefooncentrale (pbx) kan met aanpassingen geschikt worden gemaakt voor voip telefonie. Een andere mogelijkheid is uitbesteding of overname van uw telefooncentrale in de vorm managed ip telephony services. Ofwel voor een vast bedrag per maand wordt de gehele voip implementatie (en alles wat hierbij komt kijken) voor u in managed service uitgevoerd.

   Lees meer over dit onderwerp >>

 

Kosten ICT - Communicatie ICT

Rubriek met kosten ICT en communicatie advies artikelen, checklists en stappenplannen over het opstellen van  een automatiseringsplan, implementatie van automatisering, kosten ICT beheersen en ICT communicatie. Kosten van automatisering zijn moeilijk te begroten en te beheersen. De verschillende vormen van software en hardware en de communicatie tussen het automatiseringsbedrijf en uw bedrijf is een reden die zorgt voor meer ICT kosten in plaats van een ICT kostenreductie als gevolg van een geïntegreerd informatiesysteem. Daarnaast vormt het ICT projectmanagement en portfoliomanagement voor extra ICT kosten en bijbehorende communicatie problemen. Hoe u de kostenopbouw van uw automatisering transparant maakt en ICT communicatie kunt optimaliseren, wordt in de artikelen toegelicht.

   Lees meer over dit onderwerp >>


   

ICT outsourcing - ICT uitbesteden automatisering

Rubriek met outsourcing advies artikelen, checklists en stappenplannen over ict outsourcing en het uitbesteden van automatisering. Vanuit efficiency en kosten van ICT toepassingen en de ICT kennis binnen uw bedrijf is het uitbesteden van systeembeheer op afstand, werkplek automatisering, database beheer, uitbesteden rekencentrum, migratie automatisering en het server onderhoud interessant om te outsourcen. ICT outsourcing is vooral een bedrijfskundig vraagstuk. De artikelen beschrijven het gehele proces van de ICT outsourcing beslissing (make or buy, risico analyse, business case, outsourcing contracten) tot aan het daadwerkelijk organiseren van een outsourcing implementatie (service level agreement, rfi, tpi en outsourcing continuity management).

   Lees meer over dit onderwerp >>

 

Offshore outsourcing software

Rubriek met offshore advies artikelen en plan van aanpak op het gebied van offshore outsourcing software ontwikkeling. IT outsourcing naar China of vanuit India outsourcing opzetten vereist van de offshore outsourcing consultant wel een geheel andere wijze van management. De artikelen beschrijven vanuit de praktijk alle randvoorwaarden & valkuilen die bij de beslissing tot offshore outsourcing aan de orde komen. CMM level 5 garandeert niet dat de software op tijd, werkend en binnen het budget opgeleverd wordt. Het grootste struikelblok: de communicatie rond het vervaardigen van de software kunt u voorkomen door de organisatie van offshore outsourcing projectmanagement in het moederland onder te brengen. Alleen dan is systeemontwikkeling, conversie van software, database conversies, systeem migratie en java c# .net software development goedkoper en sneller.

   Lees meer over dit onderwerp >>

 

Bedrijfsproces optimaliseren

Rubriek met bedrijfsproces optimalisatie advies artikelen en praktijkcase op het gebied van procesmanagement. Het bedrijfsproces optimaliseren is het uitgangspunt waarbij het accent ligt op het sturen en beheersen van bedrijfsprocessen. Proces automatisering en ict zijn hierbij ondersteunend. Te vaak wordt bpo (business process outsourcing) of back office outsourcing gezien als de oplossing om het disfunctionele bedrijfsproces te verbeteren. De artikelen laten zien dat proces verbetering begint bij een gedegen proces analyse om de informatiestromen en voorziening gestructureerd vast te leggen en organisatorisch op orde te krijgen, zoals bijvoorbeeld het stroomlijnen van administratieve achterstanden bij energiebedrijven. Een proces manager kan adviseren over het optimale bedrijfsproces, maar uw personeel zal uiteindelijk van de huidige situatie moeten transformeren naar het ideale bedrijfsproces.
 

   Lees meer over dit onderwerp >>Op onderstaande sites kunt u meer lezen over ICT outsourcing, Voip ip telefonie, uitbesteding telefooncentrale, ICT kosten, uitbesteden automatisering, TCO, IT bedrijfsproces stroomlijnen, Offshore outsourcing software ontwikkeling en andere onderwerpen op het gebied van managed ICT services, ICT en telecommunicatie advies:

Wilt u andere management advies oplossingen lezen klik dan hier.

 

Krijgt u alle informatie en organisatie advies dan zomaar gratis?

Jazeker, maar ervaring heeft geleerd dat u vanuit oogpunt van kosten en efficiency het wiel niet opnieuw wilt uitvinden. De inzet en kennis van uw eigen mensen is cruciaal bij het wel of niet slagen van verandertrajecten en implementaties. Deskundige begeleiding en ondersteuning door een vakspecialist maakt de kans op succes groter. Dit kan in de vorm van een periodiek klankbord tot managed services zijn, waarbij in het laatste geval het gehele traject voor u wordt geregeld.

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina