Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: Bedrijfsproces Optimaliseren

Bedrijfsproces Optimaliseren

Op deze pagina vindt u een aantal visies, stappenplannen en praktijkcases op het gebied van procesmanagement en bedrijfsproces advies.

Het bedrijfsproces optimaliseren is het uitgangspunt waarbij het accent ligt op het sturen en beheersen van bedrijfsprocessen. Proces automatisering en ict zijn hierbij ondersteunend. Te vaak wordt bpo (business process outsourcing) of back office outsourcing gezien als de oplossing om het disfunctionele bedrijfsproces te verbeteren.

De artikelen laten zien dat proces verbetering begint bij een gedegen proces analyse om de informatiestromen en voorziening gestructureerd vast te leggen en organisatorisch op orde te krijgen. Een proces manager kan adviseren over het optimale bedrijfsproces, maar uw personeel zal uiteindelijk van de huidige situatie moeten transformeren naar het ideale bedrijfsproces.
 

Advies artikelen over ict bedrijfsproces optimaliseren, procesmanagement en back office outsourcing.


Sociaal organisch intranet of extranet in de zorg: belangrijke tips!

Je hoort het steeds vaker: een sociaal organisch intranet/extranet. Maar wat is het precies, waarom zou je het als zorgorganisatie willen en waar moet je dan op letten? Lees verder!


IT afdeling als blok aan je been?

IT-processen zijn moeilijk te veranderen. IT'ers blijven graag stabiel werken in een veilige omgeving. Nu er echter steeds meer spanningsvelden ontstaan tussen business en IT en de wereld buiten IT in snel tempo verandert, is het cruciaal om hierop in te spelen en de IT-systemen aan te passen. Lees in dit artikel tips voor het verander-/ verbeterproces van de IT binnen uw organisatie!


Back office problemen dienen ingrijpend maar gefaseerd te worden aangepakt

Back office processen zijn in veel bedrijven gezichtsbepalend naar de buitenwereld, juist ook in het kader van kernactiviteiten. Ze zijn echter op zich zelf geen kernactiviteit, maar wel essentieel voor de continuïteit van uw onderneming. Daarom is het van belang back office processen kundig zelf te organiseren òf uit te besteden. Dit artikel beschrijft een aanpak die processen, mensen en techniek integreert, zodat de prestaties van uw back office makkelijker meetbaar en te managen zijn om de vraag van uitbesteden, kwaliteit en besparen van kosten voldoende te overzien.


Aanpak administratieve achterstanden energiebedrijven

Verhuizingen en de mogelijkheid om als consument te switchen van energieleverancier verhoogt de druk op de bedrijfsprocessen van energieleveranciers. Gevolg: veel klachten en de achterstanden in verwerking van klantgegevens nemen toe. Door procesmanagement te combineren met kennis en ervaring in de energiesector zijn met de WorkFlow Monitoring tool (WFM) spectaculaire resultaten te boeken. Ontspoorde administratieve processen worden weer bestuurbaar, bottlenecks en kosten inzichtelijk en er wordt feilloos voldaan aan de door DTE en Minister Brinkhorst gestelde strenge eisen.


Case: Outsourcing management is procesmanagement

In een organisatie waar men de mogelijkheden van outsourcing onderzoekt is het van belang om over scherpomlijnde, bestuurbare backoffice processen te beschikken. Welke processen voor uitbesteden in aanmerking komen, kan slechts objectief worden vastgesteld als alle processen helder in kaart zijn gebracht en er stuurinformatie voorhanden is. In deze case beschrijft de IT outsourcing / back office projectmanager welke stappen een energiebedrijf heeft doorlopen om haar back office processen te optimaliseren en zich te concentreren op haar core business.