Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: Kosten ICT - Communicatie ICT

Kosten ICT - Communicatie ICT

Op deze pagina vindt u een aantal visies op het gebied van het opstellen van een automatiseringsplan, implementatie van automatisering, kosten ICT beheersen en ICT communicatie.

Hoewel een adviesbureau automatisering of een ict consultancy bureau het tegen zullen spreken, de kosten van automatisering zijn moeilijk te begroten en te beheersen. Indien we spreken over ICT binnen MKB bedrijven is het vaak onwetenheid over de verschillende vormen van software en hardware, die uiteindelijk nodig zijn voor het management informatiesysteem.

Met name de communicatie tussen het automatiseringsbedrijf en uw bedrijf is vaak een reden die zorgt voor meer ICT kosten in plaats van een ICT kostenreductie als gevolg van een geïntegreerd informatiesysteem. Binnen multinationals en het grootbedrijf vormt het ICT projectmanagement en portfoliomanagement vaak voor extra ICT kosten en bijbehorende communicatie problemen. De directie wil een management informatiesysteem, maar wat voor technische en organisatorische stappen. Hoe u de kostenopbouw van uw automatisering transparant maakt en ICT communicatie kunt optimaliseren, wordt in de artikelen toegelicht.
 

Advies artikelen over het opstellen van een automatiseringsplan, implementatie van automatisering, kosten ICT beheersen en communicatie ICT, MKB offshore software ontwikkeling.

Hoeveel overzicht heeft u nog op uw ICT en IT kosten?

Het totale ICT budget bij bedrijven varieert van 2 tot 20% van de totale begroting. Helaas is door technische, organisatorische, politieke en andere oorzaken het zicht op de daadwerkelijke IT kosten vaak vertroebeld. Dit artikel beschrijft hoe u IT kosten meetbaar kunt maken. Hoe u de kostenopbouw van uw IT infrastructuur transparant maakt, wordt aan de hand van een voorbeeld van de kosten van werkplekbeheer duidelijk gemaakt.


Communicatie laat u vooral niet aan uw ICT aanbieder over

Communicatie met betrekking tot ICT & IT projecten kent vele vormen. Dat gebeurt in de vorm van overleg, opleiding, training, promotie, coaching, e.d. ICT professionals en de afdeling IT staat er om bekend dat zij matig tot slecht communiceren. Gebrekkige communicatie vraagt om oplossingen. Dit artikel geeftt aan de hand van een ICT communicatieplan een visie op projectcommunicatie bij uitbesteden van ICT.


Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina