Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: Managed ICT Services Dienst

Managed ICT Diensten - ICT Diensten en Projecten

Op deze pagina vindt u een aantal visies, checklisten en stappenplannen over het vervolg op outsourcing: Managed Services.

Onder Managed ICT Services vallen kortweg alle ICT diensten en activiteiten die een bedrijf besluit uit te besteden aan een externe ICT consultancy partij. Bij deze ICT en telecommunicatie beslissingen kan het zowel gaan om afzonderlijk beheerde ICT diensten (bijvoorbeeld business continuity in de vorm van ICT en informatie beveiliging, werkplekbeheer, softwareontwikkeling) als om compleet geïntegreerde ICT oplossingen (ICT project- en procesmanagement, maar ook training en opleiding wordt door de ICT leverancier gemanaged) Vanwege de toegevoegde waarde van Managed Services o.a. door aanbieden van functionaliteit, kennis, it service en compleet geïntegreerde oplossingen kan men stellen dat Managed ICT Services bepaald meer inhoudt dan ICT uitbesteden / ICT outsourcing, bedoeld om ICT activiteiten sec te verplaatsen naar een kundige partij.

Onderstaande Managed ICT services artikelen beschrijven:

  • Hoe ICT projecten succesvol managen?
  • Waarom, wanneer en hoe overgaan op Managed ICT diensten?
     

Managed ICT services: Wanneer een ICT dienst uitbesteden?

Nog steeds mislukt het merendeel van de ICT projecten. Projecten worden te laat afgerond, kosten meer dan begroot of worden voortijdig gestopt omdat niemand meer het overzicht heeft. En als het project gereed is, valt het resultaat vaak tegen. In dit artikel leest u meer over de belangrijkste faalfactoren en waarom de keuze voor Managed ICT services (alle ICT activiteiten en bijbehorende diensten rondom een ICT project implementatie, die een klant besluit uit te besteden aan een externe ICT leverancier) steeds vaker de beste oplossing is.


Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina

 

 

Interessante links


Op onderstaande sites kunt u meer lezen over managed services en het uitbesteden van: IT service, Telecommunicatie service en Business Continuity: