Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: Offshore Outsourcing Software

Offshore Outsourcing Software

Op deze pagina vindt u een aantal visies en plan van aanpak op het gebied van offshore outsourcing software ontwikkeling.
Offshoring, ofwel offshore outsourcing van ICT vindt al enkele jaren plaats, maar weinig Nederlandse bedrijven hebben praktijkervaringen met ontwikkeling van offshore software development. IT outsourcing naar China of vanuit India outsourcing opzetten vereist van de offshore outsourcing consultant wel een geheel andere wijze van management.

De artikelen beschrijven vanuit de praktijk alle randvoorwaarden & valkuilen die bij de beslissing tot offshore outsourcing aan de orde komen, want cmm level 5 garandeert niet dat de software op tijd, werkend en binnen het budget opgeleverd wordt. Het grootste struikelblok: de communicatie rond het vervaardigen van de software kunt u voorkomen door het offshore outsourcing projectmanagement in het moederland onder te brengen. Alleen dan is systeemontwikkeling, conversie van software, database conversies, systeem migratie en java c# .net software development goedkoper en sneller.
 

Onderstaande advies artikelen over offshore outsourcing en offshore software development beschrijven:

  • Hoe voorbereid in Rusland of India software development realiseren?
  • Welke offshore outsourcing consultant kiezen bij migratie systeemontwikkeling en conversie software?
     

Geruisloze migratie naar .Net is mogelijk met PCM

Migratie van legacy software naar .Net kan bij een verkeerde aanpak uiterst vervelend zijn. Veelal wordt migratie uitgevoerd door de bestaande software qua syntax te converteren, en hierna handmatig aan te passen tot het werkt. Het duurt altijd langer dan gepland, en nog erger tijdens de conversie kunnen aanpassingen op het huidige systeem niet meer worden uitgevoerd… Het systeem is bevroren...


Sneller en beter .Net applicaties realiseren

Wist u dat .Net applicaties vele malen sneller en beter kunnen worden gemaakt dan met huidige veelgebruikte technieken. Met Productivity Framework zijn de kosten lager, de doorlooptijd is korter, opbrengsten worden eerder gerealiseerd.


Hoe offshore projecten managen via CMMI kwaliteitsmanagement systeem?

Hoe zijn offshore projecten te managen? Hoe bewaakt men de kwaliteit bij offshoring? Wat is de rol van kwaliteitsmanagement systeem CMMI (Capability Maturity Model Integration)? Ook wel bekend als CMMI level 1 tm 5. Dit artikel is het vervolg op een reeks publicaties over succesvol managen van offshore software projecten en probeert vooral antwoord te geven op de vraag: op welke wijze men offshore projecten kan aansturen met behulp van het kwaliteitsmanagement systeem CMMI.


Welke project keuzes maken bij offshore software development?

Dit artikel is de tweede in een reeks publicaties over succesvol managen van offshore projecten en probeert vooral antwoord te geven op de vraag: op welke wijze men een offhore project beheersbaar kan houden door het maken van de juiste offshore keuzes. Allereerst is het van belang om vast te stellen welke typen van software development projecten voor offshoring in aanmerking komen om dan over te gaan op het selecteren van een geschikte offshore software development leverancier.


Wanneer wel of niet offshore outsourcing van softwareontwikkeling?

Offshore outsourcing van ICT wordt allengs populairder en bedrijven hebben steeds minder moeite met het uitbesteden van hun softwareontwikkeling naar lagelonenlanden, zoals India en Rusland. Veel bedrijven hebben inmiddels ervaring met een mislukt ICT project en weten dat een flinke geldbuidel en het kiezen van de beste leverancier geen garantie is voor succes. Laat staan bij zoiets complex als het organiseren van een offshore softwareontwikkeling project. Toch is de grote faalkans bij ICT projecten de voornaamste reden dat outsourcen van ICT steeds gebruikelijker werd bij bedrijven.


Offshore IT outsourcing naar lage loon land in moederland organiseren

Er liggen allerlei motieven ten grondslag aan outsourcing van IT / ICT software ontwikkeling naar lage lonen landen. Helaas ontbreekt het vaak aan de benodigde offshore management ervaring.?Dit artikel?zoomt in op valkuilen en bottlenecks, zoals het objectief beoordelen van de aanleiding, het bepalen welke IT / ICT ontwikkel activiteiten / processen het best kunnen worden uitbesteed, de wijze waarop men het project? aanstuurt, het opstellen van het organisatorische en technische architectuur, de verschillende offshore contracten, de keuze van een lage loon land en een uitsplitsing van de gemiddelde offshore IT / ICT kosten en opbrengsten bij ontwikkeling software.


De gevolgen van slecht management bij offshore software ontwikkeling

Bij het offshore uitbesteden van IT software ontwikkeling naar lage loon landen rekent men zich al snel rijk. Dit artikel beschrijft allereerst de knelpunten binnen uw eigen organisatie indien u wilt overgaan tot offshore IT uitbesteding. Vervolgens worden de valkuilen tussen u en de offshore Ict leverancier tijdens het proces software ontwikkeling aan de hand van voorbeelden beschreven en tot slot wordt bottleneck nummer 1: communicatie uitgediept. Op grond van de beschreven signalen kunt u inschatten of uw projectorganisatie gereed is voor offshore software development.


Offshore software ontwikkeling: plan van aanpak IT / ICT outsourcing

Elk bedrijf kan offshore zijn software ontwikkeling uitbesteden. De vraag is echter: hoe kun je dit goedkoop, doelgericht en succesvol? Dit artikel beschrijft een plan van aanpak dat een complete leidraad is voor een offshore IT software ontwikkel project. Tips en aanbevelingen vanuit de praktijk over de offshore ICT leverancier selectie, de beste contractvormen en het maken van werkafspraken worden uitgebreid uiteengezet, zodat u uw offshore IT leverancier objectief kunt beoordelen.


MKB en offshore IT outsourcing van software ontwikkeling

Veel kleine en middelgrote bedrijven worstelen met de vraag op welke wijze men de organisatie aanpast aan de huidige ICT technologie. Dat er enorme verbeteringen mogelijk zijn is bekend, maar er bestaan terecht grote twijfels over de alsmaar stijgende en vaak onduidelijke IT / ICT kosten, over de kwaliteit van de software en over de problemen bij gebruik. Maatwerk software verdient steeds meer de voorkeur en offshore IT ontwikkeling zorgt ervoor dat de kosten beperkt blijven. Referenties zijn een vereiste en dit artikel beschrijft hoe u als MKB bedrijf uw offshore ICT software ontwikkeling succesvol kunt organiseren.