Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: Gemeente - Advies - Processen

Gemeente - Advies - Processen

Op deze pagina vindt u een aantal artikelen over de veranderingen van strategisch beleid en de rol die Gemeenten vervullen bij o.a. competentiemanagement en stadspromotie.

Naast veiligheid, geborgenheid en leefplezier worden de aspecten zorg, welvaart en werkgelegenheid steeds belangrijker. Zeker combinaties zoals sector toerisme en recreatie, die voor additionele inkomsten voor de middenstand zorgt en middelen verstrekt om de leefomgeving aantrekkelijk te maken. In de praktijk komen er bij citymarketing, ofwel de ontwikkeling van de toeristische en recreatieve sector om additionele inkomsten te genereren en een stad aantrekkelijker te maken, andere factoren ter sprake als het gaat over erfgoed, stadspromotie en leisure.

Uitgangspunt bij veranderingen in de Gemeentelijke processen is om de doelstellingen van het Bestuur èn die van de ambtenaren en bewoners op één lijn kunnen brengen. Het artikel over competentiemanagement in Gemeenten speelt hier op in, zodat strategisch beleid in de praktijk ook verwezenlijkt wordt.

Onderstaande Gemeente advies artikelen verwijzen naar:

  • Citymarketing, ontwikkeling toerisme recreatie, stadspromotie, erfgoed en leisure
  • Competentiemanagement, strategisch beleid gemeenten


Citymarketing: project ontwikkeling toerisme en organisatie in Gemeenten

Ontwikkeling van de toeristische en recreatieve sector, ofwel citymarketing, staat bij veel Nederlandse gemeenten op de beleidsagenda. In deze case wordt uiteengezet hoe een realistisch en haalbaar strategisch citymarketing plan een voortijdige dood stierf in het bestuurlijke moeras van een Nederlandse gemeente. Belangenverstrengeling en trage bestuurlijke processen spelen hierin een hoofdrol. Belangrijk is de vraag of gemeentelijke organisaties kunnen voorkomen dat kansrijke en belangrijke city marketing projecten, zoals ontwikkeling van toerisme via stadspromotie, in de waan van de dag verzanden.


Competentiemanagement voor veranderingen bedrijfsprocessen gemeentelijke organisatie

De vraag naar diensten van gemeenten is aan verandering onderhevig (bijv. WMO en andere maatschappelijke ontwikkelingen) en leidt tot andere verwachtingen van gemeentelijke organisaties. Een slagvaardige en efficiënte gemeentelijke overheid wordt verkregen en behouden als strategisch beleid zich richt op haar doelstellingen en op menselijk kapitaal in de organisatie. Dit artikel beschrijft hoe Burgemeester en wethouders met behulp van competentiemanagement hun doelstellingen èn die van de ambtenaren op één lijn kunnen brengen. Prestatieverbetering en een toename in productiviteit is het resultaat.


Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina

 

 

Interessante links

 

 

Op onderstaande sites kunt u meer lezen over Gemeentelijke organisaties, Citymarketing evenementent en competentiemanagement voor Gemeenten: