Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: ICT Zorg Automatisering

ICT Zorg - Automatisering Zorg

Op deze pagina vindt u een aantal visies, checklisten en stappenplannen op het gebied van ICT zorg en zorg automatisering advies.

Zorg ICT is complex en moeilijk beheersbaar. Zorgsystemen en gezondheidszorg applicaties staan met de bezuinigingen in de gezondheidssector onder druk, terwijl de vraaggestuurde zorg meer flexibiliteit van het zorg informatiesysteem vereist. Om u inzicht te geven in uw zorg automatisering en het managen van applicatiebeheer is een voorbeeld van een informatieplan en automatiseringsplan beschreven.

Dit automatiseringsplan is raamwerk om de verschillende zorgsystemen en interactiemogelijkheden te beoordelen en na het opstellen van het informatieplan krijgt u een helder advies over uw kantoor automatisering structuur en de benodigde aanpassingen en ict investeringen die nodig zijn om in te spelen op de vraaggestuurde zorg. Het trend zorgsector artikel beschrijft een aantal innovatie onderwerpen zoals telezorg, telemedicine, mobiliteit zorgsector, internet telefonie en zorg domotica, zodat u deze ict zorg oplossingen kunt beoordelen op toegevoegde waarde.

Advies artikelen over ICT kantoor automatisering zorg, domotica, zorg informatieplan & automatiseringsplan en de belangrijkste ict trends zoals domotica binnen de zorgsector.


Kantoor automatisering zorg: Hoe migratie naar een probleemloze ICT infrastructuur?

Door krimpende zorgbudgetten, nadruk op belevingsgerichte zorg en het klantgericht werken in de zorg komt er veel druk op zorginstellingen. De productiviteit van zorgverlening moet omhoog, maar dit is alleen mogelijk als de zorgorganisatie intern goed georganiseerd is middels de door haar gebruikte ICT infrastructuur en software.
De kantoor automatisering en software die wordt gebruikt binnen zorginstellingen moet vlekkeloos werken, want anders ontstaat er een nog grotere zorg achterstand en kan de klant niet adequaat bediend worden.

Kernvraag van dit artikel is dan ook: Wat is de oorzaak van ICT problemen binnen zorginstellingen en hoe organiseer je een probleemloze ICT infrastructuur in de zorg? En hoe vindt een overgang naar nieuwe of vernieuwde ICT infrastructuur plaats?


ICT informatieplan voor zorginstellingen in zes stappen

Nederlandse zorginstellingen worstelen met ICT. Verouderde systemen, eilandautomatisering, moeizame projecten en krapper wordende budgetten zorgen voor een lastige opgave. Ook neemt de vraag naar kwalitatief betere zorg toe, staan efficiencywinst en kostenbesparingen hoog op de agenda en trekt modernisering van de AWBZ een zware wissel op de informatievoorziening. Veel organisaties gaan deze uitdagingen te lijf met een wildgroei van slecht op elkaar afgestemde projecten en systemen met alle problemen van dien. Dit artikel geeft concrete handvatten om in korte tijd te komen tot een praktisch informatieplan waarmee u direct aan de slag kunt.


Innovatie in de zorg: welke investering loont?

Innovatie in gezondheidszorg vraagt om kritische aanpak management. De toename van vraaggestuurde zorg leidt immers tot verplaatsing van veel zorgprocessen naar externe (thuis)locaties. Maar wat maakt een innovatief plan succesvol en waarom mislukken innovaties? Welke succesfactoren spelen bij innovatie een doorslaggevende rol? En hoe kunt u inspelen op de veranderende zorgvraag door gebruik te maken van de moderne ict en internet technieken? Met de Innovatie scorecard zorg worden de voor uw zorginstelling relevante innovatie indicatoren in kaart gebracht en kunt u beoordelen welke innovaties succesvol geimplementeerd kunnen worden.


Domotica producten Zorg succesvol met goede organisatie

De capaciteit van de gezondheidszorg is niet ingesteld op de groeiende zorgvraag door vergrijzing en tegelijkertijd de afname van de beroepsbevolking. Bestuurders en managers in de zorg willen dit probleem oplossen door grootschalige invoering van domotica, ofwel transmurale zorgtechnologie. Maar welke domotica producten en oplossingen zijn succesvol te implementeren binnen uw zorginstelling? En welke domotica leveranciers hebben ervaring binnen de zorg met domotica projecten?

Dit artikel beschrijft een domotica stappenplan en geeft praktische aanwijzingen en voorbeelden voor het succesvol invoeren van domotica binnen zorginstellingen. Alle noodzakelijke informatie om te klankborden met een domotica adviseur.


Kansrijke ICT trends voor de zorg

Welke ICT oplossingen bieden de meeste kans om meer inkomsten te genereren, zorgprocessen te optimaliseren, kwaliteit van zorg te bewaken, kosten te besparen of cliënten nog beter van dienst te zijn? In dit artikel komen de belangrijkste ICT trends voor de zorgsector aan de orde. Als zorginstelling of ziekenhuis krijgt u een idee of RFID, mobiele oplossingen, VoIP, E-business, CRM, Domotica services en het uitbesteden van ICT voor uw zorgorganisatie voordeel op kan leveren.