Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: Logistiek Gezondheidszorg

Logistiek Gezondheidszorg

Op deze pagina vindt u een aantal visies, checklisten en stappenplannen op het gebied van logistiek in de gezondheidszorg.

Het management binnen de gezondheidszorg wordt door de bezuinigingen en de omschakeling naar vraaggestuurde zorg steeds meer geconfronteerd met noodzakelijke veranderingen in de logistiek. Op de veranderende rol van consumptieve dienstverlening moeten zorginstellingen en ziekenhuizen hun zorgvisie aanpassen om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Hoe u een verhuizing, nieuwbouw, maaltijdvoorziening en catering binnen de gezondheidszorg tegen de laagste kosten en met resultaat kunt managen, wordt in de artikelen beschreven.

Voor ziekenhuizen gaat de specifieke aandacht uit naar de operatiekamer financiering. Uit het jaarverslag operatiekamer bij verschillende ziekenhuizen bleek dat financiering van de operatiekamer door de bezuinigen in de gezondheidszorg een probleem vormt. Het artikel over ok logistiek beschrijft een ok planning instrument waarmee u geen extra financiering voor de operatiekamer nodig heeft en de productiecapaciteit kan laten stijgen.

Advies artikelen over logistiek gezondheidszorg, vraaggestuurde zorg, veranderingen gezondheidszorg, catering gezondheidszorg, facility management zorginstellingen, ok planning, financiering operatiekamer.

Financiering operatiekamer realiseren met ok planning instrument

Efficiënte inzet van mensen en middelen van de operatieafdeling, waardoor de snijdende specialismen hun productieafspraken kunnen halen en bovendien meer onderling begrip is voor de belangen van maatschappen, operatiekamer management en directie van Ziekenhuizen. Een groot ziekenhuis in Brabant herstructureerde haar OK planning systeem, waardoor 98,7% van de OK planning afspraken wordt gerealiseerd zonder extra operatiekamer financiering wat in het jaarverslag operatiekamer was voorgesteld. Alle ins-en-outs van afspraken productie, capaciteitsplanning OK tot aan de kritieke succesfactoren bij het doorvoeren van veranderingen binnen ziekenhuizen worden in dit artikel uiteengezet.


Checklist vraaggestuurde zorg met visie op beleidsontwikkeling

Hoe kunnen bestuurders hun visie vertalen naar vraaggestuurde logistieke zorg. Deze checklist beschrijft wat de redenen zijn voor een Verschuiving van consumptieve dienstverlening naar de zorggebruiker.


Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina