Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: Zorgmarketing - CRM Gezondheidszorg

Zorgmarketing - CRM Gezondheidszorg - Zorgmarketingplatform

Welkom bij het zorgmarketingplatform. Op deze pagina vindt u een aantal visies, praktijkvoorbeelden en stappenplannen op het gebied van zorgmarketing en CRM gezondheidszorg.

Door vraaggestuurde zorg, zorg op maat en bijbehorende financiering van zorg worden de GGZ zorginstellingen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, de thuiszorg en ziekenhuizen, gedwongen om meer klantgericht te werken. De concurrentie tussen zorginstellingen neemt toe. Zorgmarketing en crm in de gezondheidszorg doet zijn intrede.

De artikelen beschrijven hoe u zorgmarketing in de praktijk kunt toepassen en op welke wijze u van een CRM gezondheidszorg strategie, via een marketingplan zorg naar draagvlak creëren en daadwerkelijk implementeren komt. Onderwerpen zoals zorg accountmanagement (zakelijke relaties aangaan met zorgverzekeraars, Gemeenten (WMO), woningcorporaties, schoonmaakorganisaties), merkenbeleid, invoering nieuwe producten en diensten, klantgericht ondernemen, klanttevredenheid en de inzet van internet voor communicatie en klantwerving komen aan de orde.

Onderstaande advies artikelen over zorgmarketing en CRM in gezondheidszorg beschrijven:

  • Accountmanagement in de zorg opzetten?
  • Rol van klantenbinding, klanttevredenheid en concurrentiestrategieen?
  • Hoe een zorg marketingplan implementeren in zorginstelling of ziekenhuis?
  • Op welke wijze via internet de communicatie met klanten verbeteren?
  • Wat zijn de resultaten van het online Zorgmarketing Onderzoek 2007


Productontwikkeling en nieuwe trends in de zorg

Productontwikkeling en trends. Toenemende marktwerking dwingt zorgaanbieders om producten en diensten beter af te stemmen op de wensen en behoeften van (potentiële) individuele en zakelijke klanten. Zorgaanbieders moeten eerder inspelen op trends en marktkansen door het tijdig introduceren van nieuwe producten en diensten. Dit artikel beschrijft het productontwikkelingsproces en geeft praktische tips en trucs voor het gestructureerd ontwikkelen van nieuwe succesvolle zorgproducten en diensten.


Zorg klanten/clienten winnen, binden en behouden is een CRM zorg

Om continuïteit van klanten en inkomsten te waarborgen, kiezen steeds meer zorginstellingen voor een cliëntgerichte bedrijfsstrategie en stelt men de ‘cliënt’ nog meer centraal in zijn doen en laten. Het draait hier om klantbehoud, klantenbinding en klantenwerving, echter klantgericht denken en handelen is in de praktijk niet zomaar gerealiseerd. Dit artikel bespreekt de valkuilen en succesfactoren om te komen tot een meer klantgerichte zorg, waarbij het mogelijk is om op korte termijn verbeteringen te behalen.


Accountmanagement in Zorg is kritieke succesfactor gezondheidszorg!

Zorg leveren tegen een goede kwaliteit en scherpe prijs is niet voldoende om u te onderscheiden van andere zorginstellingen. De marktwerking zorgt ervoor dat zorgkantoren, zorginkopers van zorgverzekeraars en zorgcliënten op zoek gaan naar zorginstellingen die op een objectieve wijze hun toegevoegde waarde communiceren. Accountmanagement is een oplossing om op aanbestedingsprocedures en klanttevredenheid criteria hoog te scoren, maar wat houdt accountmanagement in en waarom kunnen uw zorgmanagers deze taken niet invullen? Het gehele proces van meetbare doelstellingen formuleren, het opstellen van een checklist en een accountplan tot aan de invulling en de benodigde competenties van een accountmanager in de zorg wordt uitgebreid beschreven.


Themasessie bijeenkomst over zorgmarketing

Tweemaal per jaar organiseert het zorgmarketingplatform een praktijkbijeenkomst. Het programma van de themasessie bijeenkomst bestaat uit enkele aansprekende presentaties met voorbeelden van zorgmarketing in de praktijk. U kunt de ervaringen beluisteren van marketing directeuren (van bijv. een ziekenhuis, gehandicapteninstelling en een thuiszorginstelling) over het nut, de noodzaak en de vele toepassingsmogelijkheden van zorgmarketing.

U krijgt meer inzicht in de stand van zaken van marketing in de gezondheidszorg en wat zorginstellingen in Nederland doen op dit gebied. Dit geheel zal worden toegelicht aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden, zodat u ook een leidraad heeft om mee aan de slag te gaan.


Zorgmarketing noodzakelijk voor zorginstellingen

Marketing in de zorg is een logisch gevolg van alle zorgontwikkelingen. Zorginstellingen krijgen in toenemende mate te maken met concurrentie en worden steeds meer op goede kwaliteit (‘zorg op maat’) tegen een scherpe prijs (‘kostenbeheersing’) afgerekend. Om uzelf te onderscheiden in een markt waarin ‘ wonen, zorg en welzijn’ een standaard visie vormen, is het van belang dat u uw dienstverlening op de juiste wijze en op het juiste moment onder de aandacht brengt van uw huidige en toekomstige doelgroep. Dit artikel is een leidraad hoe u uzelf met zorgmarketing kunt onderscheiden bij uw doelgroep.


Zorg klanten werven via internet marketing

Het uiteindelijke doel van internet marketing is het ondersteunen en versnellen van uw klantcommunicatie. Maar hoe kun je via internet klanten werven, relaties onderhouden en trends en behoeftes signaleren? In deze aanpak over het werven van zorg klanten via internet marketing worden de mogelijkheden uitgelegd en gevisualiseerd.


Concurrentiestrategieen zorginstellingen: onderscheidend vermogen door een cliëntgerichte visie

Om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen worden steeds meer zorgprocessen buiten de zorginstelling geplaatst. Deze markt is sterk groeiende en een toenemend aantal zorgaanbieders stort zich hierop om inkomsten te genereren. De concurrentie neemt toe en om uzelf te handhaven zult u kwalitatief hoogstaande zorg tegen een scherpe prijs moeten aanbieden, want het Zorgkantoor, Verzekeraars, Gemeenten (WMO) en de klanten zullen u hierop beoordelen en afrekenen. Dit artikel bespreekt mogelijke strategieën en bijbehorende consequenties om uzelf te onderscheiden.


Zorgmarketingplatform: hoe geeft uw zorginstelling een concrete invulling aan zorgmarketing?

Lees hier meer over het zorgmarketingplatform, een initiatief van en voor directeuren en (marketing)managers in de zorg. Discusieer met collega's over zorgmarketing, accountmanagement, klantgericht communiceren, opzetten van een ledenservice, introduceren en verkopen van nieuwe zorgproducten en andere thema's gerelateerd aan CRM in de gezondheidszorg.


Marketing begrippenlijst: alles wat u moet weten over marketing in de zorg

Bij de uitleg van marketing strategieën in de zorg kunnen de specifieke begripsaanduidingen u nogal eens te veel worden. Om u te helpen bij het implementeren van een zorgmarkeing strategie vindt u in deze checklist alle marketingbegrippen eenvoudig en praktisch opgesomd, zodat u direct aan de slag kunt gaan.


Succesvol plan van aanpak klantwerving en klantbehoud voor zorginstellingen met invoering van nieuwe zorgdiensten en zorgproducten

Door klantenbinding en klantbehoud van bestaande cliënten, het werven van nieuwe cliënten, het verhogen van de opbrengsten per cliënt en dienstverlening ‘op maat’ kunnen omzet en winst van een zorginstelling spectaculair stijgen. Dit artikel beschrijft aan de hand van een plan van aanpak hoe u dit kunt realiseren. Met illustraties en voorbeelden wordt duidelijk gemaakt wat de stappen zijn en tegen welke kosten, baten en beïnvloedingsfactoren u aanloopt als u meer inkomsten wilt genereren uit uw bestaande en nieuwe zorgproducten en zorgdiensten.