Financieel Management

Gratis artikelen: praktijkervaringen & kennis van vakspecialisten

Onderwerpen binnen Financieel Management

Hier vindt u rubrieken over financieel advies met de zakelijke onderwerpen: bedrijfsoverdracht, bedrijfsverkoop, bedrijfsovername, bedrijfswaardering, risico-inventarisatie, reorganisatie advies, hulp bij faillissement, online boekhouden en de administratie inrichten.

Twijfelt u of u in zee bent gegaan met de juiste accountant of het juiste administratiekantoor? Wij hebben een aantal checklists ontwikkeld, waarin u kunt toetsen of u op de juiste wijze wordt ondersteund. Is dit niet het geval, dan kunt u een aantal tips bekijken om de juiste partij voor uw bedrijf te selecteren.

De rubriek met als onderwerp administratie en boekhouding bevat artikelen over de inrichting van uw administratie en het inzetten van een online boekhoudpakket.

De artikelen inzake bedrijfsoverdracht beschrijven hoe een DGA in het voortraject van een bedrijfsopvolging, bedrijfsverkoop of overname van zijn onderneming, de uiteindelijke verkoopwaarde, overnameprijs of bedrijfswaardering kan beïnvloeden door te klankborden met een overnameadviseur.

Risico-inventarisatie, advies bij reorganiseren en hulp bij faillissement zijn een aantal termen die invloed hebben op het sturen op rendement en liquiditeit. Op het moment dat uw financiële kengetallen negatief zijn is het van belang om snel en adequaat te reorganiseren om een surseance van betaling, een dreigend faillissement of een bedrijfsbeëindiging te voorkomen. Ook verkoop van een verliesgevend bedrijf behoort tot de mogelijkheden.

 • Accountant

  Rubriek met checklists waarin u kunt toetsen of u op dit moment op de juiste wijze wordt ondersteund door uw accountant.

 • Administratie & Boekhouding

  Rubriek met artikelen over het inrichten van uw administratie en het gebruiken van een een online boekhoudpakket.

 • Bedrijfsoverdracht

  Rubriek met artikelen met financieel advies en stappenplannen op het gebied van fusies en overnames.

 • Faillissement

  Rubriek met artikelen en stappenplannen op het gebied reorganisatie advies en hulp bij faillissement.