Belastingadvies

Geld besparen met een belastingadviseur

Hulp bij belastingaangifte

Een belastingadviseur wordt vaak ingeschakeld als er problemen zijn met de Belastingdienst. Maar wist u dat een belastingadviseur met fiscaal advies veel meer kan besparen?

Een goede belastingadviseur denkt zelfs mee over de maandelijkse betalingen en cash flow tekorten die dreigen te ontstaan doordat u uw inkomstenbelasting (IB), vennootschapsbelasting (VPB), loonbelasting (LB) en omzetbelasting (OB) dient te betalen. Door met de belastingdienst te onderhandelen over een spreiding kunt u liquiditeitstekorten voorkomen en het geld gebruiken voor investeringen en groei.

Om te bepalen wat een belastingadviseur allemaal voor u kan betekenen hebben we hieronder een aantal activiteiten van een belastingadviseur opgesomd, waarmee u belasting kunt besparen.

Hoe kan een belastingadviseur geld voor u besparen?

De belastingadvies checklist hieronder is een opsomming van activiteiten waarmee een belastingadviseur u kan ondersteunen. Met behulp van de activiteiten kunt u beoordelen op welk gebied uw onderneming en uzelf belasting kunt besparen, spreiden of heffing en aansprakelijkheid kunt voorkomen.

  • Fiscale aftrekposten en mogelijkheden achterhalen door de fiscale aangifte van IB en VPB te combineren.
  • Advies over spreiding en beïnvloeding van LB en OB.
  • Problemen met de Belastingdienst oplossen in de vorm van bezwaar maken, beroep doen of bemiddeling met de Belastingdienst.
  • Advies over belasting aftrekposten die van toepassing kunnen zijn voor uw bedrijf.
  • Verandering van ondernemingsvorm en het uitwerken van de fiscale voordelen bij een VOF, CV, BV, SV, OV, OVR of maatschap.
  • Fiscaal advies over vermogensplanning en successierecht om uw vermogen tegen zo min mogelijk belasting over te dragen.
  • Voorkomen van LB belasting bij inhuur van freelance en uitzendkrachten door contracten op te stellen voor verzekeringsplicht, verklaring arbeidsrelatie (VAR).
  • Voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid door advies over hoe te handelen bij dreigend faillissement.

Artikel downloaden

Uw naam (verplicht)

Bedrijf (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)