Bedrijfsoverdracht

Gratis artikelen: praktijkervaringen & kennis van vakspecialisten

Bedrijfsoverdracht

Op deze pagina vindt u artikelen op het gebied van bedrijfsoverdracht en corporate finance.

Bedrijfsoverdracht wordt gezien als verzamelterm voor een bedrijfsverkoop of bedrijfsovername. De adviesartikelen beschrijven de wijze waarop een DGA zich effectief kan voorbereiden als hij het besluit heeft genomen om zijn bedrijf te verkopen of wanneer hij een onderneming wil overnemen. Met name het aspect bedrijfswaardering, de keuze voor een waardebepalingsmethode zoals de Discounted Cash Flow methode (DCF methode), het opstellen van een intentieverklaring of geheimhoudingsverklaring en het selecteren van een overnameadviseur die zorgt voor de overnamebemiddeling en begeleiding van uw onderneming zijn van belang. Dat de uiteindelijke verkoopwaarde en de hoogte van de stakingswinst bij bedrijfsopvolging, -verkoop of overname van uw bedrijf in het voortraject ligt, wordt duidelijk in het artikel over bedrijfsovername en de praktijkvoorbeelden.

Bedrijfsverkoop

.

 

.

In dit artikel leest u hoe u het beste de verkoop van uw bedrijf kunt aanvliegen, zodat u de juiste stappen doorloppt en de verkoopwaarde zoveel mogelijk kunt vergroten.

Bedrijfsovername

.

 

.

Overweegt u een bedrijfsovername? Dit kan een complex proces zijn met veel stappen. In dit artikel leest u wat er allemaal komt kijken bij het overnemen van een bedrijf.

Bedrijfsverkoop plan van aanpak

.

 

.

Uw bedrijf verkopen? In dit artikel vindt u een plan van aanpak en kunt u zien welke fases met onderliggende stappen er te onderscheiden zijn bij de succesvolle verkoop van een bedrijf.

Bedrijfswaardering

.

 

.

Bij een bedrijfsverkoop of bedrijfsovername is de bedrijfswaardering één van de meest cruciale factoren. Dit artikel is een leidraad met vuistregels voor de waardebepaling van uw bedrijf.