Werkomgeving & Arbeidsvoorwaarden

Gratis artikelen: praktijkervaringen & kennis van vakspecialisten

Werkomgeving & Arbeidsvoorwaarden

Het is een open deur dat de werkomgeving invloed heeft op de prestaties van uw medewerkers. Een veilige werkplek leidt tot minder arbeidsongevallen, een efficiënte bedrijfsruimte resulteert in een hogere productiviteit en een juiste informatievoorziening vermindert het aantal discussies op de werkvloer.

Ook de arbeidsvoorwaarden kunnen bijdragen aan het behalen van uw bedrijfsdoelen. De artikelen in deze rubriek helpen u bij het scheppen van heldere randvoorwaarden, binnen de kaders die het arbeidsrecht u biedt.

Iedere onderneming met veel of weinig personeel komt in aanraking met het arbeidsrecht. Niet alleen als er een conflict ontstaat met een medewerker, maar ook bij het aannemen van nieuw personeel en het vormen van een constructief personeelsbeleid, heeft u te maken met arbeidswetten en -regels.

In deze rubriek vindt u artikelen die u ondersteunen bij het oplossen van een (dreigend) arbeidsconflict en bij het vaststellen van de rechten en verplichtingen ten aanzien van uw medewerkers én het optimaal inrichten van uw werkomgeving.

Dreigend arbeidsconflict

.

 

.

Een arbeidsconflict op de werkvloer kan van invloed zijn op de werksfeer. Het is dan aan een werkgever om in te grijpen. Maar hoe pakt u dit aan? Lees hier welke stappen u kunt nemen.

Bonusregeling vastleggen

.

 

.

Wanneer ontstaat het recht op een bonus en onder welke omstandigheden kan de werkgever besluiten om de bonus niet uit te keren? In dit artikel worden de juridische aspecten van de bonus belicht.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

.

 

.

Op 5 februari 2019 is het voorstel voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen. Wat gaat er per 1 januari 2020 waarschijnlijk dan wijzigen? U leest het in dit artikel.

Privacy en controle van werknemers

.

 

.

De controle van werknemers is aan strenge regels gebonden, omdat werknemers recht hebben op privacy, ook op de werkvloer. Welke stappen moet u doorlopen om te voldoen aan deze regels?