Ontslag

Gratis artikelen: praktijkervaringen & kennis van vakspecialisten

Ontslag

Op deze pagina vindt u artikelen omtrent ontslag. Soms is individueel ontslag, collectief ontslag, ontslag bij reorganisatie of outplacement van medewerkers noodzakelijk. Wat zijn redenen hiervoor, hHoe kunt u hier het beste mee omgaan, wat zijn de regels en welke verplichtingen heeft u? U leest het in de artikelen hieronder.

Ontslag op staande voet

.

 

.

In onderstaand artikel zal alleen ingegaan worden op het geven van ontslag op staande voet. Wij leggen u uit onder welke omstandigheden een ontslag op staande voet rechtsgeldig kan worden gegeven, welke gevolgen een ontslag op staande voet met zich meebrengt en welke acties van de werknemer verwacht kunnen worden na een gegeven ontslag op staande voet.

Wegens reorganisatie

.

 

.

In tijden van structureel omzetverlies, achteruitgang in marktaandeel of noodzaak tot modernisering kunt u als werkgever op het punt komen een besluit te nemen om uw onderneming te reorganiseren. Aan welke voorwaarden moet u voldoen om toestemming te krijgen voor ontslag? Hoe wordt bepaald welke werknemers u voor ontslag moet voordragen en welke procedure moet u volgen?

Compensatie transactievergoeding

.

 

.

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie ontvangen voor betaalde transitievergoedingen. Deze compensatieregeling geldt alleen bij beëindiging van het dienstverband wegens langdurige ziekte. In dit artikel kunt u lezen hoe hoog het bedrag van de compensatie is en wat u kunt doen om voor deze compensatie in aanmerking te komen.