Compensatieregeling transitievergoeding

Hoe kunt u voor deze vergoeding in aanmerking komen?

Compensatieregeling transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie ontvangen voor betaalde transitievergoedingen. Deze compensatieregeling geldt alleen bij beëindiging van het dienstverband wegens langdurige ziekte. Lees verder wat u kunt doen om voor deze compensatie in aanmerking te komen.

Op welke wijze moet de compensatie worden aangevraagd?

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 gebruikmaken van de compensatieregeling als het dienstverband op initiatief van de werkgever na twee jaar ziekte eindigt. Het recht op compensatie bestaat met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015. In het kort de spelregels voor het aanvragen van de compensatieregeling:

 • Aanvragen voor de betaalde vergoeding in de periode vanaf 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020 moeten worden ingediend vanaf 1 april 2020 en vóór 1 oktober 2020.
 • Voor betaalde transitievergoedingen na 1 april 2020 geldt dat de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding aangevraagd kan worden.
 • Werkgevers dienen een aanvraagformulier bij het UWV in te vullen, waarmee zij aanspraak maken op een compensatie ter hoogte van de betaalde transitievergoeding of – als dit bedrag lager is dan de transitievergoeding – de hoogte van de loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren.
 • Bij het UWV dienen de volgende bewijzen te worden overgelegd:
  • dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst;
  • wat de duur van de arbeidsovereenkomst is;
  • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
  • dat er een transitievergoeding is betaald;
  • hoe de transitievergoeding is berekend, en;
  • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.
 • De compensatie geldt niet alleen voor ontslagen via het UWV of na verkregen toestemming van de rechter, maar ook als de werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan of zijn gegaan.

Hoe hoog is het bedrag dat werkgevers gecompenseerd krijgen?

De compensatie is gemaximeerd tot het bedrag van de wettelijke transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben bij een ontslag via het UWV of de kantonrechter op het moment dat de periode van verplichte loondoorbetaling eindigt. Dus als u ontslag aanvraagt voor een werknemer, die al langer een slapend dienstverband heeft, vergoedt het UWV alleen de transitievergoeding, berekend tot het moment dat de werknemer twee jaar ziek was.

Ook bedraagt de compensatie niet meer dan het betaalde brutoloon tijdens de ziekte van de werknemer (dus exclusief werkgeverslasten). Een eventuele periode van een verlengde loondoorbetalingsplicht vanwege een opgelegde loonsanctie wordt niet meegenomen bij de berekening van de compensatiehoogte.

Ook als een vergoeding is betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan compensatie worden verstrekt.

Artikel downloaden

Uw naam (verplicht)

Bedrijf (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op https://www.newbaze.nl/