Bedrijfsprocessen Optimaliseren

Gratis artikelen: praktijkervaringen & kennis van vakspecialisten

Bedrijfsprocessen optimaliseren

Op deze pagina vindt u een aantal visies, stappenplannen en praktijkcases op het gebied van procesmanagement en advies over het optimaliseren van bedrijfsproces.

Het bedrijfsproces optimaliseren is het uitgangspunt waarbij het accent ligt op het sturen en beheersen van bedrijfsprocessen. Procesautomatisering en ICT zijn hierbij ondersteunend. Te vaak wordt bpo (business process outsourcing) of backoffice outsourcing gezien als de oplossing om het disfunctionele bedrijfsproces te verbeteren.

De artikelen laten zien dat procesverbetering begint bij een gedegen procesanalyse om de informatiestromen en voorziening gestructureerd vast te leggen en organisatorisch op orde te krijgen. Een procesmanager kan adviseren over het optimale bedrijfsproces, maar uw personeel zal uiteindelijk de huidige situatie moeten transformeren naar het ideale bedrijfsproces.

Bekijk onze artikelen over het optimaliseren van het ICT-bedrijfsproces, procesmanagement en backoffice outsourcing.

Administratieve achterstanden

.

 

.

Verhuizingen en de mogelijkheid om als consument te switchen van energieleverancier verhogen de druk op de bedrijfsprocessen van energieleveranciers.

Backoffice problemen

.

 

.

Backoffice processen zijn essentieel voor de continuïteit van een onderneming. In dit artikel vindt u een aanpak om deze processen te structureren en meetbaar te maken.

IT-processen

.

 

.

IT-processen zijn moeilijk te veranderen, maar dit is in sommige organisaties wel nodig. Lees in dit artikel tips voor het verander-/ verbeterproces van de IT binnen uw organisatie!

Outsourcing management case

.

 

.

Lees in deze case welke stappen een energiebedrijf heeft doorlopen om haar back office processen te optimaliseren en zich te concentreren op haar core business.

Sociaal intra- of extranet

.

 

.

Je hoort het steeds vaker: een sociaal organisch intranet/extranet. Maar wat is het precies, waarom zou je het als zorgorganisatie willen en waar moet je dan op letten? Lees verder!