Kwaliteitssytemen

Gratis artikelen: praktijkervaringen & kennis van vakspecialisten

Kwaliteitssystemen inzetten om efficiënter te werken

Op deze pagina kunt u lezen op welke wijze u kwaliteit en kwaliteitsmanagement met ISO 9000, ISO 9001, INK, HKZ, Six Sigma en Kaizen kunt integreren in uw bedrijfsprocessen, zodat klantgericht en efficiënt werken als iets vanzelfsprekends wordt gezien.

De artikelen hieronder beschrijven hoe u ISO 9000, ISO 9001, INK, HKZ, Six Sigma en Kaizen op een praktische wijze kunt implementeren en daarnaast over kwaliteitsmanagement, een instrument om de organisatie competitief te maken en continu te helpen aanpassen aan veranderende omstandigheden.

ISO 9001

.

 

.

Verbeter uw bedrijfsrendement met een ISO 9000 of ISO 9001 certificering. Maar hoe moet u dit implementeren? U leest het hier.

Kwaliteitsmanagement

.

 

.

Kwaliteitsmanagement is in feite niets meer dan het leveren van wat de klant heeft gevraagd. Door het verminderen van variatie kunt u de kosten verlagen.