Supply Chain Management

Gratis artikelen: praktijkervaringen & kennis van vakspecialisten

Ketenintegratie

Op deze pagina vindt u een aantal visies en stappenplannen op het gebied van ketenintegratie en de wijze waarop u de ketensamenwerking met leveranciers en klanten kunt optimaliseren.

De ketenintegratie artikelen beschrijven hoe u een winstgevende samenwerking kunt opzetten. Een concurrentieanalyse is nog steeds de basis voor supply chain management procesoptimalisatie. Geen eindeloze discussies over logistiek management en de logistieke inrichting, maar het opstellen van praktische scenario’s om de keten stap voor stap te optimaliseren. Een klankbord advies en praktijkervaring in andere ketens levert veel meer op dan een cursus logistiek management over ketenoptimalisatie.

U vindt hier onze artikelen over ketenintegratie, supply chain management, ketenoptimalisatie, strategie, rendement en kostenbesparing, het verhogen van de productiviteit en marges.

Betekenis voor de organisatie

.

 

.

Het doel van Supply Chain Management (SCM) is zowel het verbeteren van de customer service als de kosten voor alle partijen te verminderen. Lees hier hoe u middels SCM uw concurrentiepositie kunt verbeteren.

Rendement & kostenbesparing

.

 

.

Maak gebruik van ons plan van aanpak Quick Win: bekijk welke besparingen u direct kunt realiseren op het gebied van inkoop, logistiek en verkoop om op die manier meer concurrentiekracht te krijgen in de keten.

Strategie

.

 

.

Welke strategie toe te passen bij ketenintegratie? Het op een gefundeerde wijze in kaart brengen van de verschillende belangen en bijbehorende knelpunten, bottlenecks, maar vooral wederzijdse voordelen is essentieel om succesvol te integreren.

Verhogen marges en productiviteit

.

 

.

Bekijk tips om snel resultaat te boeken op het gebied van het verhogen van de productiviteit en het verbeteren van de marges. Handig en direct toepasbaar!