Veelgestelde vragen

Waarom is de Managementkennisbank opgezet?

Rapporten, onderzoeken, scans en adviezen hebben vaak één doel: uw organisatie wakker schudden en efficiënter, effectiever inrichten. De praktijk is echter weerbarstiger, want door gebrek aan kennis en onjuiste informatievoorziening verdwijnt de informatie vaak in een bureaulade en leiden projecten niet tot het gewenste resultaat.

Dit was dan ook de reden dat we in 2003 met een aantal vakspecialisten op diverse portals en kennisbanken over hun kennis en projectervaringen zijn gaan publiceren. Immers door de grote hoeveelheid informatie die op u afkomt als directie en/of management, is het moeilijk om een beeld te vormen van alle aspecten die nieuwe projecten, implementaties of reorganisaties met zich meebrengen.

Met behulp van de Management Kennisbank kunt u uzelf oriënteren door de informatie kosteloos op te vragen, waarbij er een mogelijkheid is om een vakspecialist/adviseur direct te benaderen met uw vraag.

Kun je alle informatie op de Managementkennisbank gratis opvragen?

Krijgt u alle informatie op deze kennisbank dan zomaar gratis? Ja, maar ervaring heeft geleerd dat u vanuit oogpunt van kosten en efficiency het wiel niet opnieuw wilt uitvinden. De inzet en kennis van uw eigen mensen is cruciaal bij het wel of niet slagen van verandertrajecten en implementaties. Deskundige begeleiding en ondersteuning door een vakspecialist maakt de kans op succes groter. Dit kan in de vorm van een periodiek klankbord tot een uitbesteding zijn, waarbij in het laatste geval het gehele traject voor u wordt geregeld.

Krijg ik ongevraagd mails als ik een artikel download?

Na toezending van artikelen hoeft u niet bang te zijn dat u nodeloos wordt bestookt met vragen of extra informatie, aangezien wij werken volgens het pull marketing principe. Dit betekent dat wij pas een gerichte follow-up zullen doen wanneer u reageert met een duidelijke vraag.

Hier kunt u de details over onze gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid nalezen.

Uiteraard werken wij volgens de regels van een Privacy Reglement en hebben we een Gedragscode waar we aan voldoen. Mocht u vragen hebben over onze werkwijze en het niet naleven van het privacy reglement, dan kunt u dit aan ons laten weten via het reactieformulier.

Waaraan verdient Managementkennisbank geld?

Deze vraag krijgen we vaak, omdat het opvragen van artikelen kosteloos is. Dat zal ook in de toekomst zo blijven, want dat is de enige manier om relevante informatie aan iedereen te verspreiden.

Wij verdienen ons geld, net als bijvoorbeeld Google, door advertenties te plaatsen naast de objectieve artikelen. Voor bedrijven zijn er diverse mogelijkheden om te adverteren naast specifieke categorieën en onderwerpen. Lees meer informatie over adverteren op de Managementkennisbank.

Wie zit er achter de Managementkennisbank?

De managementkennisbank is een initiatief van drs. Jordi Damen, directeur en eigenaar van www.leadrs.nl.