Zorg

Gratis artikelen: praktijkervaringen & kennis van vakspecialisten

Onderwerpen binnen de Zorg

Op deze pagina vindt u zorg verandermanagement rubrieken met tal van artikelen. De onderwerpen die zich richten op advies voor zorginstellingen zijn: zorgmarketing en CRM in de gezondheidszorg, ICT zorg en zorg automatisering, competentiemanagement en personeelsplanning in de zorg, logistiek in de gezondheidszorg en procesmanagement binnen de AWBZ zorg.

De vraaggestuurde zorg en zorg op maat zorgen voor een aantal veranderingen bij GGZ zorginstellingen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en ziekenhuizen. Het handhaven van de kwaliteit van zorg, behoud van klanten en sturen op zorgprestatie-indicatoren vormen de belangrijkste uitdagingen voor de Raad van Bestuur en directies van zorginstellingen en ziekenhuizen.

De focus van de artikelen belicht hoe u een vertaling maakt van een idee naar daadwerkelijke verandering met gedegen personeelsbeleid, dat wordt gedragen door de hele zorgorganisatie. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar het uitvoeren van een marketingplan, klantsegmentatie, een automatiseringsplan, een competentiemanagement scan en logistiek procesmanagement om de veranderingen te implementeren.

  • ICT zorg & Automatisering

    Rubriek met artikelen over ICT in de zorg en zorg automatisering.

  • Zorgmarketing & CRM

    Rubriek met artikelen over zorgmarketing en het gebruik van CRM in de zorg.