Checklist vraaggestuurde zorg met visie op beleidsontwikkeling

Zorglogistiek als succesfactor binnen consumptieve dienstverlening

Consumptieve dienstverlening speelt een belangrijke rol in de integrale zorg dienstverlening, waarbij logistiek en visie van zorginstellingen niet alleen gericht moeten zijn op behandeling en verblijf, als het gaat om vraaggestuurde zorg.

Verschuiving van consumptieve dienstverlening naar zorggebruiker

  • Door de verschuiving van het aanbodgestuurde naar het vraaggestuurde proces bepaalt de zorgconsument meer en meer zijn eigen maaltijd en niet de chefkok.
  • Dankzij nieuwe technieken en ontwikkelingen op de markt, is het mogelijk om meer vraaggericht te werk te gaan en meer keuzemogelijkheden aan te bieden bij zorginstellingen.
  • Verandering is nodig in de consumptieve dienstverlening van de zorg vanwege de complexiteit en stijgende kosten.
  • Vaak blijk dat de consument, binnen het totale kwaliteit pakket van consumptieve dienstverlening, zaken als ambiance en service zwaarder laat wegen dan de kwaliteit van het product. Met andere woorden; een tevreden zorgklant stelt zich gemakkelijker naar zijn behandeling en verblijf op als zijn verzorging in orde is.
  • Samenwerken vanuit dezelfde visie in de zorg is noodzaak.

Hoe bestuurders hun visie kunnen vertalen naar vraaggerichte zorg?

Bestuurders en zorgmanagers moeten met visie vooropgaan bij beleidsontwikkeling in de zorgsector, in het bijzonder bij vraaggestuurde zorg. Ook de consumptieve dienstverlening zal met visie vertaald moeten worden naar beleid. Een valkuil blijft natuurlijk als de kernfuncties behandeling, verzorging en verblijf niet voldoende integreren door bijv. het niet naleven van gemaakte afspraken. Natuurlijk moeten onnodige investeringen vermeden worden en de (beperkte) middelen dáár ingezet worden waar zij financieel, organisatorisch en kwalitatief het beste renderen.

Artikel downloaden

Uw naam (verplicht)

Bedrijf (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)